College van Bestuur van de Open Universiteit Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Datum: Donderdag 28 februari 2008 Betreft: EEN BRUG TUSSEN HEERLEN EN MADRID Kenmerk: 20080228JHOU

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

GEACHT COLLEGE,

Op 24 september 2009 viert de Open Universiteit haar 25ste verjaardag. Onder het motto REGEREN IS VOORUITZIEN wil ik daar vanuit EEN NIEUW PERSPECTIEF in deze brief bij stilstaan. Mijn contact met de OU dateert reeds van het allerprilste stadium van de ontwikkeling. Als bestuurslid van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO) maakte ik ­ onbezoldigd - deel uit van een werkgroep met bestuursleden van de Vereniging van Instellingen voor erkend Schriftelijk Onderwijs (VISO) en de Vereniging van besturen van Dag/avondscholengemeenschappen in Nederland (VAN) onder de naam WERKGROEP DEFICIËNTIES. Ik hield mij hoofdzakelijk onledig met het inventariseren van particuliere opleidingsinstellingen met een voortraject inzake een opleiding bij de Open Universiteit. De bijeenkomsten vonden grotendeels plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht onder leiding van de heer Brouwer en mevrouw Annet Douwes. Ook in Heerlen nam ik deel aan het overleg onder leiding van uw eerste rector Prof.Dr. Leibbrandt. Tevens was ik te gast tijdens de opening op 24 september 1984 in de stadsschouwburg van Heerlen en kasteel Hoensbroek. Ik heb toen voor het eerst kennis gemaakt met HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. In 1987 heb ik uw instituut voor het laatst officieel bezocht met voormalig VBMO-voorzitter Dr. Jacques Koolschijn. Tijdens de treinreis van Utrecht naar Heerlen heeft de heer Koolschijn mij geadviseerd om een gespecialiseerd instituut in de Spaanse taal te ontwikkelen. Als op de don Quijote van Cervantes afgestudeerd hispanist heb ik op advies van de advocaat van het management centrum de Baak in Noordwijk ­ waar ik van 1988 tot 1991 werkzaam ben geweest ­ het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES gedeponeerd bij het BENELUX MERKENBUREAU voor opleidingen, trainingen en cursussen. In dezelfde tijd ­ 1992 ­ heeft de Spaanse overheid eveneens een INSTITUTO CERVANTES opgericht. Dat is mij tijdens een onderhoud in april 1992 met toenmalig cultureel attaché op de Spaanse ambassade ­ mevrouw Alonso - medegedeeld. Ik had het handelsmerk toen echter al gedeponeerd. Reden waarom ik toen besloten heb voor zes weken naar Spanje te vertrekken. Op 18 mei 1992 had ik terzake een onderhoud in Alcalá de Henares met de toenmalige secretaris generaal van het Spaanse Instituto, de heer Juan Gimeno Ullastre, die thans de directie voert over de Spaanse Universidad Educativa a Distancia (UNED). De heer Gimeno was zeer geïnteresseerd in een toekomstige samenwerking met het INSTITUTO CERVANTES BENELUX, maar was van mening dat eerst het probleem van de naam moest worden opgelost. Vandaar dat ik na de reis door Spanje, waarbinnen ik contacten heb gelegd met een groot aantal particuliere instituten voor onderwijs in de Spaanse taal, mij heb gewend tot het advocatenkantoor NAUTA DUTILH in Amsterdam. Zij hebben mij toen de volledige rechtmatigheid van mijn rechten bevestigd in de BENELUX. Ik heb toen gekozen voor een juridisch zorgvuldige werkwijze teneinde tot een goede samenwerking te komen met alle onder de naam CERVANTES opererende organisaties en bedrijven. Als overlegplatform heb ik op 8 oktober 1992 de STICHTING CERVANTES BENELUX opgericht. Eerst op 31 JULI 1996 heb ik de door mij beoogde partijen in de BENELUX en SPANJE in het bestuur van de de STICHTING CERVANTES BENELUX kunnen uitnodigen. Op 18 december 1996 heb ik daarbij eveneens het VERENIGD KONINKRIJK betrokken middels de oprichting van de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES en MIJN BRITSE PARTNER terzake gerapporteerd tot haar overlijden op 31 AUGUSTUS 1997 in PARIJS. Dit verhaal staat beschreven in mijn boek LETTERS TO DIANA, PINCESS OF WALES. Teneinde verdere samenwerkingsmogelijkheden te creëren met mijn Spaanse collega's ben ik in 2001 als voormalig bestuurder van de VERENIGING SPAANS OP SCHOOL ­ thans VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, die op 29 maart aanstaande in Utrecht haar 25-jarig bestaan viert ­ als lid toegetreden tot de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL(AEPE) en heb met hen jaarlijkse congressen bijgewoond in respectievelijk CÁCERES (2001), LORCA (2002), ALCALÁ DE HENARES (2003), SEGOVIA (2004), VALLADOLID (2005), MÁLAGA (2006) en SANTANDER (2007) en colloquia in MOSKOU (2002) en PARIJS (2006). De ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL is lid van de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL (FIAPE). Aan de door hen georganiseerde congressen in TOLEDO (2005) en GRANADA (2007) heb ik eveneens actief deelgenomen. Het eerstkomende - 43ste - congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL vindt van 27 juli tot 1 augustus plaats in MADRID. Wij zijn daar te gast bij de UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en op uitnodiging van mijn Spaanse collega Doña Carmen Caffarel op de hoofdvestiging van ons netwerk. Aangehecht treft u de aankondiging aan van het congres. Het thema is ACORTANDO DISTANCIAS: LA DISEMINACIÓN DEL ESPAÑOL EN EL MUNDO, ofwel AFSTANDEN VERKORTEN: DE VERSPREIDING VAN HET SPAANS IN DE WERELD. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van mij in vervulling. Vanaf het moment van mijn afstuderen in de SPAANSE TAAL EN LETTERKUNDE in 1977 heb ik mij ingezet voor de erkenning van de Spaanse taal in de Nederlandse samenleving. Die erkenning is sinds 1998 een feit en worden er in de BENELUX tal van Nederlandssprekenden opgeleid voor functies in de Spaanstalige wereld. De VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND houdt zich verantwoordelijk voor de inventarisatie van alle opleidingsmogelijkheden in de Spaanse taal in Nederland. Ik hecht eraan dat er vanuit de OPEN UNIVERSITEIT eveneens opleidingsmogelijkheden terzake worden gecreëerd. De UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) is daartoe een potentieel geschikte samenwerkingspartner. Zij beschikken echter niet over de achtergrondkennis van onze Nederlandstalige hispanisten. Daarom stel ik u hierbij voor een Spaans currículum in het pakket van de OPEN UNIVERSITEIT te ontwikkelen onder auspiciën van de STICHTING CERVANTES BENELUX en u daarbij een zetel aan te bieden in het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS, SPANJE.

12 MAART 2008 VOORBEREIDING PRESENTATIE IN MADRID TER ATTENTIE VAN MEVROUW MIRANDA DE KORT VAN DE NEDERLANDSE OPEN UNIVERSITEIT