Datum: 31 januari 2004 Betreft: ORGANISATIE-ONTWIKKELING Kenmerk: 20040131JHGG

DE GESCHIEDENIS VAN CERVANTES IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE

Beste George,

Deze linosnede heb ik in het begin van de zeventiger jaren cadeau gekregen na een lezing over Cervantes en de Don Quijote op De Westerhelling in Nijmegen. Het staat mede aan de basis van mijn gedachten inzake de ontwikkeling van het Instituto Cervantes. Mijn laatste brief aan jou dateert alweer van 24 april 1998. Door de bekende omstandigheden is de opbouw van ons bedrijf ernstig vertraagd. We gaan echter onverdroten verder. Zoals je weet rapporteer ik steeds aan Liesbeth als mijn NUMBER ONE. Ik heb haar verzocht een aantal juridische zaken voor mij te regelen. Aangehecht tref je afschrift aan van de brief die ik haar vandaag heb doen toekomen inzake ons marktonderzoek. Ik hoop van ganser harte dat we ons bedrijf nu van de grond krijgen. Jouw medewerking wordt daarbij zeer op prijs gesteld. MET VRIENDELIJKE GROET

J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS (RECHTSVOOR)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN