De heer C. de Horde Hoofdredacteur "Vorsten" HOOFDDORP Datum: 1 april 2003 Betreft: 'April 2003, Maand van de Waarheid' Kenmerk: 20030401JHVorsten Nijmegen, dinsdag 1 april 2003. Geachte heer De Horde, Onder dankzegging heb ik vandaag kennis genomen van het artikel 'Lopend herinneringen ophalen aan prinses Diana' in uw aprilnummer van Vorsten. Het is of ik mijn eigen verhaal weer lees. Ik citeer:

J.L. Van der Heyden Manor Court Hotel 35 Courtfield Gardens London SW5 0PJ. Earls Court, 18 April 1997. Dear Diana, I like to relate you the experiences of this morning. I went jogging through Kensington Gardens and Hyde Park. At the statue of Peter Pan I met two nice Spanish boys from Málaga and told them that I am "Cervantes". I tried to follow a girl with a green shirt, but then I realised that my condition still is very bad. I will try to improve that the next coming days at Earls Court Gym. Jogging from Hyde Park to Kensington Park I realised that the Family in Kensington Palace must have been neighbours of the Family Hyde. So I went to the Oranjery of Your Palace and there I took an important decision. As from now I want You to be Head of my organization. We can count on the support of the Dutch Government as You can see regarding the photograph of the "Government Game". The Minister of Finances is still looking a little worried, but that situation will be improved very soon. I hope to see you next Tuesday. Yours, John Hyde. Given at St. James's Palace. London 18-04-1997. Encl. "Government Game Competitie: Regeren is vooruitzien!" (Reigning is looking forward)

U treft deze brief op pagina 208 van mijn boek "Letters to Diana, Princess of Wales". Hierin treft u ook mijn reisverslag van de 'Vorstenreis' naar de 'British Royal Gardens' in augustus 1997. Op dinsdag 19 maart 2002 heb ik een exemplaar aangeboden aan het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage, de heer Woelderink. Bijgevoegd treft u de Nederlandstalige versie op CD (MacIntosh) alsmede enkele honderden foto's op alfabetische volgorde teneinde de geloofwaardigheid van mijn verhaal te onderbouwen. U kunt ze bekijken met het programma GraphicConverter slide show, dat ik eveneens op de CD heb gekopiëerd ter kennisname. Ik zou het buitengewoon op prijs stellen als u in de komende editie aandacht aan mijn boek wilt schenken. Het is de 'Final Outcome' van de problematiek rond Diana. Ik ben ook op zoek naar een uitgever van de Nederlandstalige editie. Het manuscript hiervan treft u eveneens op de bijgevoegde CD aan. Ik stel het bovendien op prijs indien u de deelnemers aan de komende Vorstenreis naar Londen attendeert op mijn boek. Ik woon momenteel in Spanje, logeer in Nijmegen, maar dien uiteraard de verantwoordelijkheden van Prinses Diana over te nemen conform de toezeggingen die ik Haar vanaf 1 januari 1997 heb gedaan. Voor een nadere toelichting kom ik graag een keer naar Hoofddorp. Daar is mijn verhaal ook begonnen in 1989. Bij Nieuw Elan in het Holland Office Center. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN