Dinsdag 19 maart 2002

19.26 Terug uit 's-Gravenhage. Knappe strategie van de Russen. Ik kwam daar rond 11.50 uur aan. Mensen stonden er al vanaf half negen te wachten op hun visum. Klantgerichtheid laat nog veel te wensen over. Werd te woord gestaan door een Nederlander die voor een reisbureau werkt en waarvoor het dagelijks werk was. Ik moest eerst een formulier invullen. Ook pasfoto nodig. Die heb ik laten maken bij Combi in de Javastraat. Toen ik alles rond had was ik om 13.00 uur aan de beurt. Toen ging het loket dicht. Dus morgen terug. Men maakte er handig gebruik van afluisterapparatuur. Naar eigen zeggen stonden er drie microfoons open. Ik begin nu al te begrijpen wat men daar onder glasnost verstaat. Vandaar dat ik mijn buurman uit de andere rij (er waren twee loketjes, net als hier bij het noodpostkantoor) mijn boek heb laten zien. Ook de man achter het loket heb ik een visitekaartje afgegeven. Vandaar dat ik morgen - naar zijn zeggen - dan ook niet in de rij hoef te gaan staan. Nadien op de Lange Voorhout het visitekaartje afgegeven bij de receptie van de Britse ambassade met de mededeling dat ik het eerste manuscript al had verstrekt in oktober 1997 ten behoeve van de ambassadeur, Dame Rosemary Spencer. Langs het Rijks Opleidings Instituut in verband met het in het boek beschreven Government Game.

Dat werd zeer op prijs gesteld. Ik heb hen laten weten dat het mij niet bekend is wie mijn contactpersonen waren, aangezien ik altijd voor de troepen uitliep in die tijd. Ik heb in ieder geval de namen Liesbeth Halbertsma en Harry Starren laten vallen en laten weten dat ik er prijs op stel dat het plan - ondanks de vertraging in september 1997 - nu verder wordt uitgevoerd. Met de trein van 14.08 naar Utrecht. Geen post in de postbus. Van daaruit naar 's-Hertogenbosch. 15.55 naar Oss. Kijkje genomen bij de nieuwe sauna. 16.25 Naar Nijmegen. 16.51 Aankomst Dukenburg. Op het journaal werd medegedeeld dat de broer van Omar Bin Laden had laten weten dat de heer Bin Laden in goede gezondheid verkeert en geen verantwoordelijkheid draagt voor de gebeurtenissen op 11 september vorig jaar. Maar dat wisten wij al.

19.56 Verzonden aan hjc@cytanet.com.cy Dear Mr Heering, Thank you for your reaction that I received in good order in The Netherlands. At this moment I have not yet any idea how the amount of sold books will be. So I keep your offer in mind. I translated my presentation of the desired Company Structure Cervantes into English and added some new elements. I hope you received my mailing of last 7th of March from Spain in good order. Attached you'll find the latest version. Yours Sincerely, JOHN L. VAN DER HEYDEN N.a.v. HJC (Cyprus) Ltd wrote: Dear Mr van der Heyden, Thank you for your extensive presentation of your business. Unfortunately, I do not feel that we can offer you management of your current business from Cyprus. We are, however, prepared to consider offering management from Cyprus of your royalties if you place the royalties in a new company which will have no activities other than management of royalties. Should you wish to proceed with this, please let me know. Kind regards, Nicolai Heering HJC (Cyprus) Ltd To: <hjc@cytanet.com.cy> Cc: Johannes L. Van der Heyden Sent: Monday, January 28, 20 02 5:42 PM Subject: Presentation PowerPoint Dear Mr. Heering, Herewith you find my presentation "Bedrijfsstructuur" in Microsoft PowerPoint. It is in Dutch, but I may presume that it gives you an idea. Aren't you Dutch? The name Heering, or Heeringa sounds very familiar. I am looking forward to your reaction. Yours sincerely, J.L. VAN DER HEYDEN.

20 MAART 2002 BEZOEK AAN HET KONINKLIJK HUISARCHIEF