Postbus 689 3700 AR Utrecht tel. 06 5364 2916 Kamer van Koophandel Centraal Gelderland Mevrouw J.A. de Waaijer Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ ARNHEM Datum: 20 september 2001 Betreft: JURIDISCHE ZAKEN Uw kenmerk: CV/01040 Ons kenmerk: JH/KvK20010920.1 Nijmegen, donderdag 20 september 2001 Geachte mevrouw De Waaijer, Aansluitend aan mijn brief ANTWOORDFORMULIER van hedenmiddag doe ik u hiermede ten behoeve van de bijeenkomst van maandagavond nog enkele bescheiden toekomen waaruit blijkt dat ik de rechtmatige eigenaar ben van het Instituto Cervantes in de Benelux, waaronder het bewijs van inschrijving van het Benelux-Merkenbureau d.d. 01/02/1996 en een verklaring van de rector van Instituut Blankestijn te Utrecht, waaruit blijkt dat ik het merk in de periode april tot en met juli 1996 in gebruik heb genomen.

Ook het Certificate of Incorporation van Instituto Cervantes Limited England and Wales treft u bijgaand aan.

Tot maandagavond. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden.

23 SEPTEMBER 2001 ONDERNEMERSKWALITEITEN TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL CENTRAAL GELDERLAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN