Opnieuw verzonden i.v.m. verhuizing van de Beatrixlaan Naar de Malietoren.

VNO/NCW Drs. H. Blankert Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93002 2509 AA 's-GRAVENHAGE Datum: 28 NOVEMBER 1998 Betreft: CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM Kenmerk: ICNBLEW/VNONCW981128 Geachte heer Blankert, Hiermede memoreer ik mijn brief van 23 juli vorig jaar: SPONSORING DOOR BEDRIJFSLEVEN. Ten gevolge van onzorgvuldigheden in de uitvoering van mijn instructies door de direct betrokkenen te Parijs - op 31 augustus nadien - is dit feest helaas niet doorgegaan. Mijn beleidsplan heb ik vervolgens ingediend om mee te dingen binnen het Business Plan Contest Starter van het Jaar. Ik mag aannemen dat u als voorzitter van de Jury over dit plan beschikt. Ik zie het als mijn primaire taak om binnen dit kader het Cervantes Management Centrum van de grond te trekken in samenwerking met de Spaanse collega CEOE. Bij voorkeur op de Baak te Noordwijk, waar ik gisteren weer eens te gast ben geweest in het kader van een kerstviering. Ik verzoek u hiermede om ondersteuning van dit plan, onder meer door mij kantoorruimte ter beschikking te stellen. Mocht het op de Baak niet mogelijk zijn in verband met de capaciteit, dan lijkt mij een werkplek in de Malietoren ook een geschikte lokatie. Met name in verband met het noodzakelijke bilaterale overleg. Bijgaand ontvangt u een kopie van het schrijven dat ik dienaangaande van de Baak heb ontvangen. Ik sta voor zware persoonlijke beslissingen: verhuizing naar Spanje per 1 januari aanstaande, of naar de Noordzeekust. Dat laatste heeft mijn voorkeur. Ik hoop op uw medewerking te kunnen rekenen. Ik heb met veel belangstelling kennisgenomen van het bezoek van de handelsmissie naar Zuid-Amerika deze week en vastgesteld dat er een enorme hoeveelheid werk op mijn organisatie in wording afkomt. Ik heb alle voorbereidende werkzaamheden daartoe grotendeels afgerond. Ik ben alleen nog in afwachting van een berichtgeving van de directie van de Baak omtrent de ten behoeve van mijn bedrijf verrichte juridische handelingen, nadat ik mijn collega Halbertsma daartoe heb gemachtigd vanaf 6 oktober vorig jaar. In ieder geval treffen wij elkaar op 10 december aanstaande in de Malietoren. Met hartelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlagen: Brief d.d. 05-11-1998 van de Baak Uitnodiging prijsuitreiking 10 december 1998.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN