VNO/NCW Drs. H. Blankert Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93002 2509 AA 's-GRAVENHAGE Datum: 3 december 1998 Betreft: WELKOM Kenmerk: ICNBLEW/VNONCW981203 Geachte heer Blankert, Hartelijk welkom na uw lange trip door Zuid-Amerika. Ik heb de reis met veel belangstelling gevolgd. Mijn feedback hierop heb ik aan mijn collega Halbertsma doen toekomen. Met veel genoegen stuur ik u hiervan bij deze een kopie alsmede van de uitnodiging voor volgende week donderdag. Graag tot dan. Het is alweer zo'n tijd geleden sinds 13 november 1996.

Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlagen: Brief d.d. 01-12-1998 van de Baak; Kopie brief GOODWILL van heden aan de Baak

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN