Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT. Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 6 april 1998. Betreft: COMMISSARIAAT Kenmerk: JH/JGK980406. Geachte heer Knol, Ik hoop dat u mijn brief SPANJEPROJECT in goede orde hebt ontvangen. Ik denk dat het goed is dat u een commissarisfunctie voor mijn bedrijf gaat bekleden. U hoort nu immers bij De Familie en adviseer U dit vanavond met de Heer Ottenhoff te bespreken. Ik heb inmiddels besloten U deelgenoot te maken van een leuke aanbieding van het bedrijf Goldina uit Echt. Een verzameldoos heb ik al voor U gereserveerd aangezien die niet in Uw brievenbus past. Zodra U inkomsten geniet uit Ons Bedrijf kunt u een leuke verzameling aanleggen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN Esq. P.S. Ik lees eveneens dat mijn voorganger een slechte minnaar was. Dus dat wordt weer hard werken aan een nieuwe Family Company.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN