Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT De heer Co van de Vooren Marketing Manager HATS holiday and travel services Postbus 113 1906 ZJ LIMMEN Datum: 10 november 1997 Betreft: BUSINESS PLAN Kenmerk: ICNBLEW/HATS971110 Geachte heer Van de Vooren, Met veel plezier heb ik afgelopen donderdag met u kennis gemaakt op de Koninklijke Watersport Vereniging in Loosdrecht. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om mijn BUSINESS PLAN te lezen en er raakvlakken zijn met uw nieuwe bedrijf. Wellicht ten behoeve van de activiteit CERVANTES TRAVELS. Reizen vormt immers een onmiskenbaar element in het leggen van contacten met Spaanstaligen. Mocht u nog informal investors voor mijn nieuwe bedrijf weten, dan verneem ik dat graag van u. Ik ben op zoek naar shareholders die het gewoon leuk vinden dit bedrijf samen mee op te bouwen. Ik wens u veel succes met uw nieuwe bedrijf en hoor graag van u. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN DER HEYDEN Vice President

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN