Instituto Cervantes Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Voorzitter Wereld Natuur Fonds De heer Ed Nijpels Boulevard 12 3707 BM ZEIST Datum: 17 oktober 1997 Betreft: Jaardonnatie 1998 Kenmerk: ICNBLEW/WNF971017

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Geachte heer Nijpels, Ik verwijs naar mijn brief UW VERRASSINGSPAKKET TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS van 1 augustus jongstleden. Vandaag ontving ik uw verzoek om een jaardonnatie d.d. 15 oktober jongstleden. Helaas moet ik u deze keer teleurstellen. De stichting beschikt namelijk niet meer over liquide middelen. Dat kan echter veranderen zodra iedereen meewerkt aan de operationalisering van mijn beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW, waarvan u hierbij het elfde redesign aantreft. Ik verzoek u dit plan te bestuderen en uw medewerking hieraan te verlenen. Wellicht is er nog een leuke bestuursfunctie voor u weggelegd in de 'European Cervantes Foundation'. Dan kom ik graag weer eens langs in ZEIST. Niet meer op de fiets, maar bij voorkeur in een Rolls Royce. Zij worden verhuurd op de Amsterdamsestraatweg 513 alhier. Dan nodig ik u ook graag uit mij te vergezellen naar Zuid-Afrika in januari van het volgende jaar. In de hoop er gezamenlijk een Royal 1998 van te kunnen maken - ondanks het overlijden van mijn koningin - werk ik vast aan een Imperial 2000. Dat moet er na 1200 jaar maar weer eens van komen. Geen Keizerin Diana dus. Maar Elizabeth klinkt ook niet gek. De Valkhofburcht zal dan wel herbouwd zijn. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHANNES VAN DER HEYDEN Manager Benelux Bijlage: Beleidsplan Instituto Cervantes NBLEW, 11e redesign, op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh)

28 JANUARI 1998 JAARDONNATIE 1998 (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER ED NIJPELS VAN HET WERELD NATUUR FONDS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN