Datum: Dinsdag 30 mei 2006 Betreft: DE VERBORGEN AGENDA Kenmerk: 20060530JHLH Dear Elizabeth, Maandag 29 mei 2006 Brief ADERLATING om 18:14 ter verzending in de postzak gedeponeerd van de postbode die de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg kwam lichten. Dinsdag 30 mei 2006 10:30 Telefoongesprek gevoerd met mevrouw Ria Brouwers van HetNet. Naar haar zeggen wordt mijn ADSL-aansluiting vandaag gesloopt. Aangezien mijn financiële verplichtingen bij HetNet doorlopen tot 13 februari 2007 wens ik ook van deze ADSL-faciliteit gebruik te maken. Aan Scarlet heb ik nu geen enkele behoefte meer, aangezien zij de verbinding klaarblijkelijk niet meer voor mijn vertrek naar Spanje op 14 juni tot stand kunnen brengen. 14:20 Bezoek gebracht aan de ING-bank aan de Oranjesingel 1. In kluis nummer 509 heb ik de originele brieven uit CLARENCE HOUSE en Althorp opgeborgen met de foto's en bescheiden van Les Jell en David Maher. Alsmede de foto's met en van Don Cesar Antonio Molina en De Spaanse Kroonprins met zijn echtgenote en Infanta Leonor. Ik ben ervan overtuigd dat DE VERBORGEN AGENDA al vanaf 1992 in mijn kluis heeft gelegen. In 1993 hebben de heren JAN WILZING en GERT WOUDSMA mij in het RADBOUDZIEKENHUIS in Nijmegen verzocht de sleutel van die kluis in hun beheer over te dragen. Aan dat verzoek heb ik nimmer voldaan. Pas op 1 augustus 1996 heb ik - voordat ik per ambulance naar het St. Peter's Hospital in Londen werd vervoerd - aan een aantal Britse gentlemen op de camping van Laleham gezegd "The only one who may have my keys is Queen Elizabeth". En jij weet wel welke Queen Elizabeth ik daar toen mee heb aangeduid. Hierna ben ik naar boekhandel Decker van de Vegt gegaan en heb daar ter voorbereiding van mijn ponencia in Málaga om 12:53:10 het Groot Woordenboek Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans gekocht. Kosten 149,00 euro. Rekening HOLDING. Daarna ben ik even naar de Universiteitsbibliotheek geweest. Het lukte mij niet om mijn statistieken te checken. Dus met de shuttle en lijn 1 terug naar Dukenburg. A. 14:15 Ik ontving een brief van KPN waarvan ik je niet een kopie kan verstrekken omdat mijn printpapier op is. Nog een correctie op mijn brief van gisteren. De zin Voor aansluiting ADSL dient Scarlet toestemming te geven in verband met gebruik van telefooninstallatie op dezelfde telefoonlijn moet luiden Voor aansluiting ADSL dient Scarlet toestemming te geven in verband met gebruik van alarminstallatie op dezelfde telefoonlijn.

31 MEI 2006 COMPUTERSCHIJVEN GEÏNDEXEERD