Datum: zondag 19 februari 2006 Betreft: WEER EEN PAAR MILJOEN Kenmerk: 20060219JHLH Dear Elizabeth,

Aansluitend aan CONTACT!!! met verwijzing naar DE BAAK IN TORREMOLINOS ontvang je wederom vijf WINNING NOTIFICATIONS. Deze keer uit Engeland. Ingeval hieraan geen financiële risico's zijn verbonden verzoek ik jou wederom de hierop vermelde bedragen te laten invorderen ten behoeve van onze holding. Mochten deze prijzen niet legaal zijn, dan verneem ik dat graag zo spoedig mogelijk. Ook een berichtje voor claudine@cervantes.nu WITH LOVE AGAIN 23.53

23 FEBRUARI 2006 BERICHTEN VOOR CLAUDINE