Datum: donderdag 23 februari 2006 Betreft: BERICHTEN VOOR CLAUDINE Kenmerk: 20060223JHLH Dear Elizabeth,

Aansluitend aan WEER EEN PAAR MILJOEN van zondag 19 februari jongstleden met verwijzing naar DE RUSSISCHE INVASIE 21.25 alsmede de mededeling van RUUD VAN DER ZALM als vermeld in FEEDBACK dat jij de verbindingen legt ontvang je hierbij wederom vier berichten voor claudine@cervantes.nu

van respectievelijk Phyllis Gabriel (Exclusive Financial Market daily news), Les Sears (Watcher news), Levi Worley (Pay attention this one is moving) en Ronny Cummings (Financial Exclusive Financial Market Special News)

27 FEBRUARI 2006 EMAILS