Zondag 9 januari 2000
Vrijdagavond heb ik gezellig met Herman de Koning wat bijgepraat. Onder meer naar aanleiding van het kerstgedicht van 24 november 1998. Van Tjitse Breuker ontving ik de gevraagde informatie. Ik heb daar gisteren alsvolgt op gereageerd: JH/TBG20000108.
Ik ben benieuwd of hij begrijpt wat die laatste code betekent. Ik vond in zijn toegezonden informatie nog een interessant loopbaanadvies uit de tijd dat je met mijn keuzeproces bezig was. Ik weet niet of ik je hier ooit van op de hoogte heb gebracht. Het luidt: '

"Persoonlijkheidstest (Hey) U. Mirovic
Afgenomen op
23 juli 1991 te ZEIST door U. Mirovic. In Joegoslavië psychologie gestudeerd, als tolk-vertaler in Egypte gewerkt. Nadien als hoofd PZ gewerkt bij een bedrijf met 250 Joegoslaven in dienst. Hier leren werken met Amerikaans testsysteem ten behoeve van functieclassificatie. Mirovic is onlangs gescheiden. Heeft twee kinderen, een dochter van 16 jaar op het gymnasium en een zoon van 19 op Nijenrode. De dochter heeft zeer geleden onder de scheiding. Mirovic had de volgende uitspraken: "Bij Nieuw Elan vond u een huis waarin u zich thuisvoelde. U kreeg er de erkenning die u toekwam. U staat er heel goed voor. (Dit zegt iets van de cultuur waar ik mij thuis voel: een ondernemerscultuur. Nodig: trekkersrol)." De testuitslag maakt een onderscheid tussen aangeboren, aangeleerd en een synthese. De synthese geeft aan: leiderstype. "Aangeboren: sterk conceptueel, ideeëngenerator. Sterk analyserend denkvermogen. U kunt elk probleem aan. Karakter: volhardend, doorgaan op dezelfde weg. U bent bereid risico's te nemen. Niets kan u ervan weerhouden uw doel te bereiken. Lukt het u vandaag niet dan lukt het morgen. I do it my way. U bent intelligent. U denkt snel en scherpzinnig, doeltreffend en efficiënt. U houdt niet van ellenlange verhalen. Verhalen die niets te maken hebben met wat u wilt bereiken interesseren u niet. Uw managementvaardigheden zijn aangeleerd. Gebruik ze. Uw aangeboren kracht ligt op het gebied van ontwikkelen. Idee: ontwikkel een dienstenpakket en verkoop dat. Ga naar Spanje en kijk wat Nederlanders daar nodig hebben of praat met Spanjaarden in Nederland en kijk naar hun behoeften. M.b.t. relatie: uw probleem hoeft niet te liggen in cultuurverschillen. Eerder in het wegvallen van een gemeenschappelijk doel. Wees bewust van wat u gemeenschappelijk hebt opgebouwd." Mirovic verder m.b.t. karakter: "Sterk individualistisch. Het sociale hoort er wel bij, maar het hoeft voor u niet zo. Kies dus voor een kleine organisatie. Een pas opgerichte organisatie of een zelf op te richten organisatie. Ontwikkel en laat anderen het uitvoeren. U vindt uw motivatie niet in een geldelijke beloning. U geeft het liever uit. U wilt iets goeds tot stand brengen en merken dat het wordt gewaardeerd. Dat is uw primaire drijfveer. U bent eerlijk. Zoek dus mensen om u heen die dat ook zijn. U neemt altijd iets meer hooi op de vork dan van u verwacht wordt. U bent een perfectionist: het kan altijd beter. Niet gemakkelijk in de omgang. U kunt er niet tegen dat anderen dingen fout doen. U kunt niet tegen stommiteiten. Als u uw koers bepaald heeft kan niemand u daarvan afbrengen. Als anderen een weg voorstellen die u zichzelf niet heeft voorgenomen te gaan, zal het moeilijk zijn voor die anderen u nog in hun koers te krijgen. U bent een manager, een organisatie-manager, een self made manager. U zet graag de grote lijnen uit en laat de details het liefst aan anderen over, met uitzondering van de details die u zelf waardevol vindt. U heeft een groot vrijheidsstreven. U past niet in structuren. U geeft wel structuren aan maar wil daarbinnen maar een beperkte tijd opereren. Dan voelt u zich gevangen en wilt u weer iets nieuws, een nieuwe trein op de rails."

Mijn conclusie:
Zelfanalyse aan de hand van uitspraken: "Je schuift beslissingen voor je uit: Ervan uitgaande dat dat een van mijn wezenlijke eigenschappen is en dus tot mijn sterktes behoort, besluit ik door
te gaan met het proces van weloverwogen beslissingen nemen. Dus doorgaan op dezelfde weg: een dienstenpakket en een organisatie ontwikkelen. Dit proces laten begeleiden. Mensen om me heen verzamelen die ik mijn vertrouwen kan geven en die o.a. mijn zakelijke belangen kunnen behartigen. Misschien moet ik nu al gaan zoeken naar een manager die de directie over de organisatie gaat voeren wanneer deze operationeel is. Goede constructie nodig waarbinnen mijn belangen goed worden behartigd.

Schriftelijke rapportage van U. Mirovic (International Business & Management Consultancy):

CARRIEREPLANNING

Potenties:

* Van nature gedreven persoonlijkheid die activiteiten op zijn werkterrein het liefst zelfstandig genereert en zo mogelijk in praktijk op zijn eigen manier uitvoert. Al luistert hij vaak naar de meningen van anderen inzake in de uitvoering gerezen problematiek, doch heeft hij bij voorbaat in zijn eigen ideeën c.q. oplossingen het meeste vertrouwen.
* Dankzij zijn scherp analytische denkvermogen, zijn kritische instelling, danwel vanzelfsprekend op verantwoorde wijze ingenomen houding is hij voortdurend bezig met het ontwikkelen van de qua omvang, nogal behoorlijke concepten en ideeën.
* Over het algemeen is hij een conceptueel denker, nu en dan theoreticus die in doorsnee meer geïnteresseerd is in de vastgestelde doelstellingen dan in de details daarvan. Deze laatste delegeert hij graag aan anderen, waarbij hij zowel vorderingen als de resultaten van hun werk stipt controleert.
* Hij is een goede oplosser van structureel voorkomende problemen, waarbij hij ter wille van de door hem te bereiken geplande resultaten, alle hem bekende alternatieve oplossingen daarvoor aanwendt.
* Als een meer technisch-procesmatig dan mens-georiënteerde persoonlijkheid, toont hij in zijn werk interesse voor meningen c.q. gevoelens van anderen. In omgang met zijn medewerkers is hij feitelijk, duidelijk en soms in de zin "take it or leave it" kort en agressief.
* Hij werkt het liefst in een kleinere organisatie waar niet alles gestructureerd c.q. geregeld is en waar hem voldoende handelingsruimte gegund wordt om zijn ideeën op zijn eigen manier en tempo te ontwikkelen en stroomlijnen. In een organisatie met een autoritair leiderschap, waar onder druk wordt gewerkt, kan hij zich noch optimaal ontplooien noch gemotiveerd te werk gaan.
* Hij kan goed samenwerken met de medewerkers die slim genoeg zijnom hem in zijn doen en laten te kunnen volgen en die hun werk snel en accuraat kunnen en willen uitvoeren.
* Zijn werkmoraal is positief gericht.

MOTIVATIEBEHOEFTE

* Actief zijn in een organisatie c.q. die bereid is zijn ideeën te accepteren en ze te willen en kunnen realiseren.
* Een organisatie met een uitdagend, veranderings/risicominded management die hem ruimte biedt om zijn doelstellingen mede te kunnen bepalen en ze als zodanig uit te kunnen voeren.
* Erkenning en waardering van zijn creatieve ideeën, voorstellen en met name zijn behaalde prestatie.

Van groot belang daarbij is ook dat ik goed functioneer zodra de omgevingsfactoren optimaal zijn. Géén drugshandel in mijn directe omgeving. Op dat punt heb ik in Prins Charles thans een directe medestander nu ik lees in The Mirror van woensdag 5 januari: Charles orders 24-hour drugs watch on Wills. Ik ben het geheel met de heer Betts eens. Sterker nog. Ik ben van mening dat Charles's first responsibility is his own people en ik begrijp niet waarom hij nog niet is overgegaan tot een 'complete ban on drugs'. Zijn echtgenote heeft al het eerste voorbeeld gegeven. In dit verband zie ik ook nog een artikeltje van James Whitaker. Hij heeft in het voorjaar van 1997 nog de paars-rode jurk nummer vijf tijdens de veiling van Lord Balfour op de kop getikt. Tot op heden heb ik dienaangaande nog niets van hem vernomen. Het ziet er dus naar uit dat ik binnenkort weer terugmoet naar de overkant. Ik ben immers niet voor niets een commitment aangegaan met Sergeant David Sharp. "The education of Prince William is a responsibility of the parents of Prince William", schreef Mr. Lewis van ETON COLLEGE mij nog. William heeft ook nog een grootmoeder in Oban. Ik denk dat ik daar maar eens ga praten rond 28 april. Dat wordt immers ook weer een historische datum. In dat verband zie ik onze organisatie al aardig groeien via de berichtgeving in Privé nummer 2 van dit jaar. Uit het artikel van Yvonne Hoebe op pagina 23 heb ik opgemaakt dat Máxima zowel door de koninklijke familie als door de Nederlandse regering is geaccepteerd. Zij heeft zich volgens het artikel bij het reisgezelschap gevoegd dat de eeuwwisseling in India heeft doorgebracht. Hiervan heeft Bert Hortensius tijdens ons laatste gesprek nog gezegd: "Waar je ook bent. Je wordt overal gadegeslagen. Zelfs als je een reis maakt met een trein door India. De Rijksvoorlichtingsdienst ontkent volgens het artikel in alle toonaarden dat een verloving van de Kroonprins en zijn vriendin binnenkort wordt afgekondigd. "Willem-Alexander en Máxima maken veel uitstapjes naar Londen waar zij logeren bij Prins Johan Friso." Dat is een goede zaak. Op bancair niveau dient er nogal wat te worden besproken aangaande de Bank Cervantes Benelux. Zeker wanneer de Deutsche Bank en Goldman Sachs bereid zouden zijn in ons plan te investeren. "Ook in Schotland hebben zij een favoriete bestemming. Op het landgoed van een rijke Nederlander genieten de twee geregeld van een weekend. Zonder enige vorm van comfort - er is geen elektriciteit en stromend water - genieten zij van elkaars gezelschap." Dat is eveneens een goede zaak. Ik ben ervan overtuigd dat Ros Halley en Riddle Graham er alles voor over hebben om hen iets meer comfort te bieden. Ik mag aannemen dat dat eveneens geldt voor de familie Maitland in Thirlestane Castle. Het is daar een oase van rust en de privacy is er gewaarborgd.

10 JANUARI 2000 REUNION EN CERVANTESONLINE