5 augustus 1999. Betreft: ROYAL DEVELOPMENTS Kenmerk: JH/LH990805. Dear Elizabeth, Nijmegen, donderdag 5 augustus 1999. Liefde is... ...haar rimpels koesteren. Die beginnen inderdaad zo te verschijnen rond je 45ste. Dat maakt niets uit. Het getuigt van toegenomen wijsheid. Daar kan zelfs Hillary Clinton over meepraten. Men lijkt er immers nogal vreemd tegenaan te kijken als een dame een heer ontvangt. Blijkbaar is dat per cultuur verschillend. Ik zag vanmorgen het programma Tussen Hemel en Aarde op de televisie. De bus van dat programma reed van Utrecht naar Warmond. Daar had men een gesprek met Maarten 't Hart. Ik heb dat verder niet gevolgd, maar ik realiseerde mij wel dat de godsdienstcultuur van 't Hart overeenkomt met hetgeen ik ooit heb waargenomen in Ermelo op de Veluwe. Vandaag ben ik opgeschrokken door het artikel

"AL FAYED: "Prins Philip liet Diana en Dodi doden". Ik geef dienaangaande geen oordeel, maar beperk mij tot de feiten. Feit nummer één is en blijft dat ik de heer Al Fayed persoonlijk verantwoordelijk heb gesteld voor het dodelijke ongeval van My Lady. Hij heeft in Parijs - als eigenaar van de Ritz - onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om haar een veilige terugkeer naar haar kinderen te geven. Hij was ervan op de hoogte dat ik aan het werk was met de ontwikkeling van het familiebedrijf Van der Heyden/Spencer, waarin ik hem nog een participatie heb toegezegd in het begin van augustus 1997 en zijn zoon zelfs nog kort voor het fatale ongeval. Hij heeft hierop gereageerd.

Ik heb de situatie gisteren besproken met de heer Frits Soeteman op de Oranjesingel in Nijmegen. Het moet mij wel van het hart dat het optreden van de eretroepen van prins Philip op het Keizer Karelplein op de laatste dag van de Vierdaagse mij aardig is tegengevallen. Als je zo naar die foto kijkt van de Coldstream Guards, lopen ze erbij alsof ze de oorlog hebben verloren.

Hun berenmutsen slordig naar voren hellend als op een schilderij van de troepen van Napoleon, nadat ze de Slag bij de Berezina hadden verloren. Ik heb niet de indruk dat zij zich er rekenschap van geven dat ik niet voor niets de Slag op de Berendonk ben aangegaan, naar aanleiding van het advies "Sla de eerste slag op eigen kracht". Er zijn in Londen dan ook grote fouten gemaakt. Uit de pers heb ik in de zomer in 1997 ook vernomen dat prins Charles zijn goedkeuring zou hebben gegeven aan de 'relatie' tussen mijn toenmalige 'verloofde' ('engaged to' is moeilijk te vertalen in het Nederlands) en de zoon van Mohamed. Ik ben dus benieuwd of Charles mijn brief al had gelezen in Balmoral op het moment dat hij het bericht van Diana's overlijden doorkreeg. Ik denk dat ik in een soortgelijke situatie - waarin ik mij zou realiseren dat ik de fout van mijn leven had gemaakt - waarschijnlijk ook hevig geëmotioneerd zou hebben gereageerd. Charles en ik zijn beiden schorpioenen. Karakterologisch zullen we daarom niet veel van elkaar verschillen. Ik ben benieuwd welke post Mieke voor mij heeft meegebracht. Met name of hier weer een enveloppe tussen zit van Harrods in Londen. Mohamed Al Fayed is immers de eerste die ik heb geïnformeerd over mijn vondst van de twee witte auto's in de Calle Roquedal, maar prins Charles is de enige van de twee die ik een adreswijziging heb gestuurd. Hij staat vandaag afgebeeld op het bordes van Clarence House, naast de Queen Mother en onze jongens. Petra Janbroers: Queen Mother luidt haar honderdste levensjaar in. Dan schakel ik thans weer over naar Parijs 'to solve the problem of the Windsors'. Geen grapjes meer over papagaaien dus. Dan wordt de buurman kwaad. Aan mij hoef je niet te twijfelen. Ik doe mijn best om mijn belofte na te komen. Ik werd net (13.18) al gebeld door Vincent Janssen met het verzoek al om 16.30 uur te komen. Gisteren trof ik in een boekwinkel in de Van Broeckhuizenstraat bijgaande kaarten aan van onze eetkamer en kapel. Nadat ik een foto had gemaakt van het opschrift De Koning en l'Ambassadeur heb ik de kaart met de gedekte tafel op het stadhuis afgegeven voor de burgemeester met het opschrift: Geachte heer d'Hondt. Ik hoop dat we deze zaal deze keer wél kunnen gebruiken op 28 september. Hartelijke groet, John L. Van der Heyden.

Ik heb de dame die de kaart in ontvangst heeft genomen laten weten dat ik deze tafel in een eerder stadium gedekt heb gezien met rode en paarse bloemen. Ik begrijp dus niet waar de heer Al Fayed zich druk over maakt. Ik heb hem zelfs nog een Europees burgerschap toegezegd. Zijn zoon is in de fout gegaan. Maar daar ben ík niet voor verantwoordelijk. Ik zal wel mijn best doen om zondagmiddag op de voorgenomen plaats aanwezig te zijn om te kijken of we samen weer van wal kunnen steken conform die leuke kaart die ik van Herman heb gekregen, met dat nieuwe boegbeeld. Er zijn weer enkele foto's ontwikkeld. Bijgaand wederom een collage. Ik hoop dat ze ook in ons drukwerk kunnen worden verwerkt. Ik zal ze vanmiddag meenemen naar Vincent. Dit is mijn laatste brief voor het weekend. Vanaf dinsdag kan ik je weer schrijven. Ik hoop dat ik daarin onze afspraken kan bevestigen. Tot zondag. P.S. Breng Irene mijn hartelijke gelukwensen over. Het is alweer een hele tijd geleden dat zij iets van mij heeft vernomen. Het Stadhouderlijk Hof is overigens een perfecte lokatie om vertegenwoordigers van de Spaanse overheid uit te nodigen binnen ons beleidskader.

5 AUGUSTUS 1999 ROYAL DEVELOPMENTS II