16 april 1999. Betreft: NIEUW HOOFDSTUK Kenmerk: JH/LH990416. Dear Elizabeth, Nijmegen, vrijdag 16 april 1999. Liefde is... ...er altijd voor hem zijn. Het is weer tijd voor de grote schoonmaak en een vliegtuig naar de zon. Voor jou is het tijd om te kappen. In 1991 heb ik van de Baak een handdruk gekregen van Hfl. 20.000,-. Daarvan ging meer dan de helft naar de belasting. Vervolgens moest ik het doen met een uitkering en mijn bezittingen verkopen om te kunnen blijven eten en het beoogde doel te realiseren. Voor mijn vertrekkende voorgangers was er meer geld uitgetrokken, voor zover ik mij kan herinneren. Er staat veel geld op het spel. Dus er valt heel wat te delen. Dood hout kan in de open haard. We dienen te gaan investeren in de jeugd. Zij hebben de toekomst. Ik hoop dat je in dit verband al contact hebt gehad met Helma Dam. Het nieuwe overzicht 1999 van de Baak vormt voor mij de basis voor de opbouw van het Cervantes Management Centrum of 'Centre', hoe je het maar wilt noemen. Nu ik de goodwill heb van de Spaanse Minister-President zullen er ook Spaanse topfunctionarissen in onze brochure kunnen worden opgenomen. Zowel vanuit de regering als vanuit de CEOE. Het Baakmodel is voor mij in dat verband van onschatbare waarde. Ik heb gisteren en eergisteren helaas het BIG-Congres in Groningen niet kunnen meemaken door gebrek aan financiële liquide middelen. De Baak is veranderd nu jouw foto op blz. 5 is vervangen door een witte vlek. Jouw ideeën vind ik echter nog terug: "Leren is een strategie voor bedrijven die al fouten makend één fout vermijden: de fout er niet van te leren." Bij de juridische kwestie denk ik uiteraard aan het herstel van de fout van John Major en de twijfelachtige werkwijze van het advocatenkantoor Boodle Hatfield en al hetgeen daaraan vooraf is gegaan. Ik hoop dat je al mijn verstrekte informatie terzake hebt kunnen inbrengen en het daadwerkelijke testament van Diana nog een dezer dagen wordt geopend. In dat verband dienen wij ook geen genoegen te nemen met een handdruk. Het is al tragisch genoeg dat Diana zelfs na haar dood nog is bedrogen door de heren Major en Al-Fayed. Ik hoop dus op korte termijn iets van Anthony Julius te vernemen. Hij heeft nog steeds een goed contact met de familie Spencer. Ik las in het AD dat de bewijsvoering tegen Desi Bouterse rond is. Dat geeft de heer Moszkowicz de mogelijkheid zich op korte termijn met het échte werk te gaan bezighouden zodra de man achter de tralies zit. Moszkowicz heeft een reputatie hoog te houden. Het lijkt mij zinnig dat hij daarbij ook de heer David Sharp bij de zaak betrekt. De heer Sharp is ernstig tekort geschoten in zijn commitments door mijn verjaardagscadeau voor Diana retour te zenden op 1 juli 1997 met catastrofale gevolgen: 14 dagen later zat ze in St. Tropez op het dak en nog zes weken later was ze dood. De reputatie van ETON COLLEGE is daardoor al in een eerder stadium geschonden. Ik heb vernomen dat een vriend van Harry en William ten gevolge van een zogeheten 'wurgspel' het leven heeft gelaten op Eton en dat Prins Charles overweegt de jongens naar een andere school te doen. Hij is nog steeds welkom. Ik heb in 1997 al eerder voorgesteld om een leergang voor de kroonprins te ontwikkelen in samenwerking met de Baak en de overige vier vorstenhuizen waar ik te boek sta. Het deed mij overigens deugd te vernemen dat de Baak ook actief is in Zuid-Afrika. Je zult ongetwijfeld een groot aantal zaken met Charles kunnen regelen voor ons bedrijf. Teamverband blijft een noodzakelijke voorwaarde om op eigen benen te staan. En geld uiteraard. Ook gezelligheid. Kortom: salud, dinero y Amor. Wat mijn loopbaan betreft kom ik graag weer bij je terug zodra de zaken in Spanje zijn geregeld: het tweede huis. Mijn persoonlijke grootste wens op dit moment: Deelname aan het Advanced Leadership Program en vervolgens de ontwikkeling van het loopbaanprogramma van de Britse kroonprins, zoals ik al eerder aan de heer Lewis van ETON COLLEGE heb laten weten. Daar ben ik al zeer intensief mee bezig geweest vanaf het moment dat Diana met haar vragende ogen een appèl op mij heeft gedaan. Wij waren immers onderwijscollega's. Voor mijn deelname aan het Advanced Leadership Program is weer geld nodig. Dat dient uit de bedrijfsactiviteit te worden gegenereerd ofwel door BUCKINGHAM PALACE te worden vergoed.

18 APRIL 1999 ZUIDENWIND