Datum: 5 februari 1999 Betreft: PRINS PILS Kenmerk: JH/LH990205 L.S.

Nijmegen, donderdag 4 februari 1999
Ik denk aan de verzekeringspolissen. Op dit moment zijn mijn jongens de eerste erfgenamen. Ik ben benieuwd of dat nog verandert. In ieder geval heb ik wel erg veel plezier aan de jongens beleefd en zal ik ze niet gemakkelijk laten vallen. Zodra er nieuwe erfgenamen zullen komen wil ik dat verder in een testament vastleggen. Uiteraard is hetgeen ik in mijn dagboek uit Kensington heb geschreven een belangrijk uitgangspunt. Ook de toezeggingen die ik jou schriftelijk heb gedaan. Ik ben benieuwd of mijn baronesse zich aandient volgende week. Jij kijkt in Noordwijk naar het westen over zee. Ik naar het zuiden. Het doet mij denken aan september 1996 toen we alle neuzen in dezelfde richting hadden gekregen, met uitzondering van die van Tineke Netelenbos. Zij is echter later ook bijgetrokken. Nu jíj nog! Ik vraag mij overigens af of jij je weer met de reorganisatie van een aantal bedrijven moet gaan bezighouden. Ik denk dat er belangrijkere missies voor jou zijn weggelegd.

Vrijdag 5 februari 1999
Ik denk hierbij aan de penningmeester van de Vereniging Spaans op School, Ineke Ham in Bilthoven. Ik zond haar gisteren het volgende faxbericht:
Betreft: Literatuurlijst. Kopie van dit faxbericht tref je bijgaand aan. Daarbij denk ik uiteraard aan het Cervantesplan en ga ik nu (12.10) een auto huren, aangezien ik Ineke niet aan de telefoon heb gehad. Ik denk ook aan café De Doorzetter te Haarlem. Er moet immers nog een nieuwe luchtvaartmaatschappij van de grond. 14.00 Ik heb een auto gehuurd voor het weekend, een Nissan Almera kenteken ST-FZ-71 (bijlage).

Ik trof ook nog een nieuwjaarskaart aan uit 1992 in een boekje van Peter Roorda (ISBN 90-274-2777-1).

Hierdoor werd mijn aandacht gevestigd op bijgaand artikel op de voorpagina van de Telegraaf van gisteren over jouw naamgenote aan de overkant Hotdogs komen Britse koningin de neus uit. De hotdogverkopers hebben de smaak dus te pakken gekregen sinds 22 april 1997. Ik ben toen nog gefotografeerd door een mannetje achter een hotdogkarretje. Die hotdogverkoper liep toen in de stoet mee tijdens de Changing of the Guards.

Dat was wel lachen geblazen. Ik heb de foto nog niet ontvangen van Hare Majesteit. Wellicht kan mijn goede vriend uit 's-Gravenhage daarvoor zorgdragen (bijlage). Hij is inmiddels op wijn overgeschakeld sinds onze Lionsclub het project Water heeft ingeleid met de verkoop van grote hoeveelheden flessen wijn ("daar zit ook water in"). Zijn moeder was gisteren nog in 's-Hertogenbosch. Het wordt tijd dat ik weer eens een pilsje met hem ga drinken. In de Zevende Hemel. Bijlagen: Kopie faxbericht aan penningmeester VSOS d.d. 4-2-1999 (8 pagina's); Kopie huurcontract Waalstad Verhuur nr. 115328 d.d. 5-2-1999; Kopie nieuwjaarskaart 1992 van 'Nieuw Elan'; "Hotdogs komen Britse koningin de neus uit" (De Telegraaf 4-2-1999); "Kroonprins bij wijnfeest" (De Telegraaf 5-2-1999) P.S. Helma Dam belde 14.40 dat bestuur accoord is met boekenverkoop (alleen de boeken m.b.t. Spanje)

11 FEBRUARI 1999 DEN HAAG EN KOPENHAGEN