11 mei 2000 Betreft: DULCINEA Kenmerk: JH/HdK20000511 Torremolinos, donderdag 11 mei 2000 Het nieuws van vandaag. "Relatietraining voor carrièremakers. Dit is een herkenbaar verhaal. De naam Piet Jeuken komt mij bekend voor uit de tijd van mijn eerste huwelijk. Er schijnt in die tijd ook nog een naamgenoot van hem in het huwelijk te zijn getreden met Mien Billekens uit Boxmeer, hetgeen haar de welluidende naam Mien Billekens Jeuken opleverde. De gesignaleerde relatieproblematiek is echter glashelder. Of dat met een cursus is op te lossen, weet ik niet. Ik heb met mijn eerste echtgenote een goede tijd gehad in de tijd dat wij samen een bedrijf runden. Mijn overgang naar de Baak bracht daar verandering in. Het gemeenschappelijk doel was weg. Ik heb de foto van Liesbeth weer boven mijn bed gehangen. Of ze het leuk vindt of niet. Ik had aan haar immers een goed klankbord en ze kon geweldig goed luisteren. Daarom heb ik die foto hier weer hangen. Gewoon om er tegenaan te kunnen praten. Ik kan immers niet alles aan mijn computer kwijt. Daar heb ik gewoon een mens voor nodig. Al hangt ze aan de muur. Tijdens die gesprekken ontstaat er ook iets nieuws: overdracht van ideeën en een gezamenlijke nieuwe visie. Liesbeths opleiding in Engeland apelleerde ook aan mijn ervaringen in dat land. Mede uit hoofde van mijn voormalige functie raakte ik meer geïnteresseerd in de opleidingen First Certificate en Proficiency . Uiteindelijk heeft dat ook geleid tot mijn historische bezoek aan Engeland in augustus 1996. De kleuren paars en rood waren toen al gemeengoed geworden bij de New London Chorale. Wellicht in verband met het heidetakje dat ik in die eerste week van augustus in Covent Garden kreeg aangeboden. Diana had daar ooit haar medewerking verleend aan een dans van het Zwanenmeer van Tschaikovsky. Gordon Neville en Lance Ellington zijn hierdoor inmiddels goede bekenden van mij geworden. In het Concertgebouw in Amsterdam heb ik na afloop van hun 'performance' van 'The New Amadeus Mozart' hun kleedkamer nog even bezocht om hen mijn 'Letters' ta laten zien. Lance Ellington stak daarbij begripvol zijn duim omhoog. Hij staat op de CD-cover in het Nasaublauwe jasje. Samen met Gordon Neville, Janet Mooney, Amy Vanmeenen en Tom Parker.Tom was jarig op die dag. Dat maakte hun optreden tot een zeer feestelijk gebeuren. Mij blijven echter altijd die liederen bij uit de tijd dat ik zat te dromen aan de Thames: The Stage is set, The Village Walk (Royal Leamington), Small time girl in Her big town disguise, I am involved in something real now (you are a dreamer and you will never change), Gently flows the river warm on a summerday, Ballet Class, Denied, Tomorrow in the Way en One Step Away. Dat had op 28 september 1997 moeten gebeuren in de Anglicaanse Kapel van Paleis Het Loo. Ongevraagde interventies hebben dat echter verhinderd. Gedane zaken nemen echter geen keer. Ik ga dus weer over tot de orde van de dag. Ambassadeur Oostenrijk niet welkom bij Koningin. De heer Christiani heeft maar één probleem: Oostenrijk is nog steeds een doodgewone republiek. Vermeend: FRAUDE met EU-subsidies nog veel groter. Het lijkt mij een goede zaak dat jij daar niets meer mee te maken hebt. Ik heb inmiddels al mijn bonnetjes ingeboekt. De door mij tot op heden persoonlijk gemaakte kosten voor 'het bedrijf' bedragen: Hfl. 130.348,00 (59.147,25 euro) Zodra alle ten onrechte gedeclareerde bedragen zijn teruggevorderd kunnen deze bedragen naar mijn idee ook weer aan mij worden terugbetaald. Naar ik mag aannemen. Het is uiteindelijk mijn eigen geld. Dat is de heer Vermeend wel toevertrouwd. Tjerk Westerterp: koop nu aandelen World Online bij. Zodra die zaak dus weer gezond is kan het bedrijf wat mij betreft worden omgezet in CERVANTESONLINE. Het Spaanse Terra kunnen we dan eenvoudigweg overnemen. Mede gezien de ontwikkelingen hier in het Zonnige Zuiden. La Bolsa de Madrid pierde lo ganado en el año arrastrada por el derrumbe de Telefónica. Kortweg is het bedrijf in één klap Hfl. 23.841.000.000, pakweg 24 miljard gulden minder waard sinds de mislukte onderhandelingen van vorige week. Dat maakt de overname een stuk gemakkelijker. Y entre el día antes de anunciar su plan de fusión con KPN y ayer, el descenso ha sido de 800.000 millones. Dat is Hfl. 10.596.000.000,-. Logisch dus dat Barcelona de finale niet heeft gehaald van de Champions League. Alleen Frank de Boer en Philip Cocu haalden een voldoende gisteravond. Dus die witte zakdoekjes kunnen ze maar beter weer in de zak steken. Het staat 4-2 voor Valencia. Maar het geld zijn ze kwijt. Mijn huidige landgenoten hebben derhalve besloten om zich zo snel mogelijk van de Latijns-Amerikaanse markt meester te maken. La operadora acelera los planes para comprar las filiales en América Latina. Dat gaat dus weer de goede kant op. Zij zijn binnenkort weer welkom onder mijn paraplu.

Bij de 'reorganisatie' denk ik op de eerste plaats aan de reorganisatie bij de KLM. Het lijkt mij een goede zaak dat mijn 'Manager Benelux' terzake goed de vinger aan de pols houdt. Zeker wanneer binnen het kader van de ontwikkeling van Cervantes Air besprekingen worden geopend met een potentiële Franse partner.De opbouw van de organisatie heeft de allerhoogste prioriteit. Liefde is... ...haar bezingen Ik heb hierbij gekozen voor de nummers vier en veertien van 'Man of la Mancha' Het doet mij deugd dat mijn 'Dulcinea' is nedergedaald uit haar ivoren toren. VANUIT DE ZEVENDE HEMEL UN SALUDO

12 MEI 2000 KONINKLIJKE WEGEN