Beste Peter,

Bedankt voor jouw brief van 10 juni jl.

De keus waarvoor jij mij hebt gesteld is voor mij niet moeilijk te maken. Natuurlijk hecht ik grotere waarde aan onze persoonlijke verstandhouding dan aan het vastklampen aan een situatie waarbinnen ik kan worden geconfronteerd met elementen die niet meer tot mijn belevingswereld behoren.

Het niet verbinden van mijn naam aan de SBO is uiteraard wel een onmogelijke opgave. Ik heb dat instituut opgericht en niet anders. Je kunt de werkelijkheid en de geschiedenis geen geweld aandoen. Dat heb ik je al eerder duidelijk gemaakt. Ter wille van jou zal ik mij echter low profile blijven opstellen en ben bereid met jou persoonlijk in overleg te treden wanneer ik ten behoeve van mijn toekomst genoodzaakt ben mijn biografie aan derden te verduidelijken.

Dit ter voorkoming van eventuele schade aan jou persoonlijk of aan de SBO.

5 OKTOBER 1993 DEPRESSIES TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF