WOENSDAG 12 JANUARI 2011

Beste Liesbeth , 14:40 Excuus voor de vertraging. Het was gisteren een verwarrende dag. Het bericht DINSDAG 11 JANUARI 2011 CONNECTIONS heb ik al om 10:51 verzonden met kopie aan MARC VAN HOORN. Nadien heb ik op mijn website belangstelling geconstateerd voor 30 OKTOBER 1994 UW ENQUÈTE ACTIVITEITENCODE D.D. 28 OKTOBER 1994 M.B.T. S211928 TER ATTENTIE VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE AMSTERDAM, 27 JULI 2002 LA MANCHA, 7 DECEMBER 1994 TELEFOONTJE VAN 28 SEPTEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS VAN DE BAAK, 25 JANUARI 2010 AUTORIT DOOR DE GRAAFSCHAP, 25 JANUARI 1995 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS TER ATTENTIE VAN JONKHEER CAREL VAN NISPEN TOT SEVENAER, 13 SEPTEMBER 1999 TERUG NAAR ZEE...., 31 AUGUSTUS 2000 VANDAAG IS HET BEGONNEN, 27 MAART 2001 GELREDOME TER ATTENTIE VAN BOER & CROON STRATEGY AND MANAGEMENT GROUP AMSTERDAM, 6 OKTOBER 2008 START VAN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS, 8 OKTOBER 2009 JORRITSMA BLIKT VOORUIT, 6 JUNI 2003 GAST IN ARNHEM, 17 DECEMBER 2007 CERVANTES FONDS TER ATTENTIE VAN HET HOOFD FONDSENWERVING EN PR VAN DE STICHTING WERELDOUDERS TE HILVERSUM en 26 SEPTEMBER 2008 CERVANTES MANAGEMENT CENTRE TER ATTENTIE VAN PHILIPSE BUSINESS SCHOOL. Tevens ontving ik From: ADMINISTRATIE PLUS HOSTING Subject: [#TPD-479659]: migratie cervantes.nu ontvangen en gestart. Date: January 11, 2011 10:41:36 AM GMT+01:00 Geachte John van der Heyden, Onderstaande inlog gegevens voor uw migratie van het oude ICMC naar nieuwe Plushosting hebben wij u 20.09.2010 gestuurd, helaas hebben wij nog geen antwoord van u retour om de migratie af te sluiten. Kunt u aangeven of wij de migratie al kunnen voltooien of als er technische problemen zijn kunnen onze helpdesk medewerkers u misschien verder helpen. U kunt hen bereiken op het gratis 0800 nummer of per email. Wij horen graag van u. Vriendelijke Groeten, Anna Muchall Reactie: Subject: Subject: [#TPD-479659]: migratie cervantes.nu ontvangen en gestart. Date: January 11, 2011 2:15:29 PM GMT+01:00 To: ADMINISTRATIE PLUS HOSTING Cc: LIESBETH HALBERTSMA Geachte Anna Muchall, Uw bericht van 10:41 uur heb ik ontvangen. Helaas ben ik de informatie kwijtgeraakt. Ik zou het zeer op prijs stellen als de migratie kan worden afgerond. Uw bericht van 20 september 2010 luidde: "Geachte heer van der Heyden, Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het contract voor de migratie van cervantes.nu naar het nieuwe PlusHosting platform. Wij hebben het account geactiveerd. Met de inloggegevens kun je inloggen op https://mijn.plushosting.nl Hier kunnen e-mailadressen en databases worden aangemaakt. Tevens sturen wij hierbij de FTP gegevens. Met de tijdelijke URL, die wij automatisch hebben aangemaakt, kan de website gecontroleerd worden voor de definitieve overstap. Indien de website klaar staat op het nieuwe platform en de e-mail adressen zijn aangemaakt verzoeken wij vriendelijk om een mail te sturen naar administratie@plushosting.nl om de migratie af te ronden. In deze mail dient de domeinnaam vermeld te staan en dat het gaat om de migratie." Ik ben u dankbaar voor deze gegevens. Echter reeds sinds lange tijd heb ik vastgesteld dat er een grote hoeveelheid emailadressen bestaat die eindigen op @cervantes.nu . Ik beschik niet over deze lijst. Daartoe heb ik mijn collega Drs E.H. Halbertsma van het bureau Halbertsma Business Consultancy gemachtigd om hierop toe te zien. Deze machtiging is op 3 augustus 2009 beëindigd. Gisteren heb ik het bericht ontvangen dat ik te boek sta als

Owner at INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGLAND AND WALES
Manager General Affairs at Management Centre de Baak Noordwijk

Mijn collega Halbertsma is directeur geweest bij de Baak en ik heb tot op heden alle zaken inzake de ontwikkeling van mijn bedrijf aan haar doorgecommuniceerd. In hoeverre wij thans kunnen overgaan tot het aanmaken c.q. transporteren van databases en emailadressen verzoek ik u met haar daaromtrent contact op te nemen. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN.

Van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND ontving het INSTITUTO CERVANTES BENELUX factuur 201164 ad EUR 30,-.

Dit bedrag heb ik gisteren om 15:36 uur uit prive voldaan. Het werken met LinkedIn lukt mij nog niet, maar ik neem mij voor alle leden van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND en de bestuursleden van de ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPANOL bij het INSTITUTO CERVANTES BENELUX te betrekken. Het INSTITUTO CERVANTES BENELUX is immers door de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND erkend. Na het verrichten van deze betaling constateerde ik op mijn website een verhoogde belangstelling voor CERVANTES TECHNOLOGIES, 10 NOVEMBER 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN CORPORATE INTEGRATION CONSULTANTS EERSEL, 14 APRIL 1996 UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996 AAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 14 APRIL 1996 NOTULEN BESTUURSVERGADERING TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW P.M.J. MANDERS VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 14 DE NOVIEMBRE DE 1992 FUNDACIÓN CERVANTES BENELUX, 14 FEBRUARI 1998 BESLUITVORMINGSPROCESSEN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 31 MAART 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 26 JUNI 1998 CERVANTESPLAN TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 7 JANUARI 1999 VERHUIZING TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL, 16 DECEMBER 1998 STICHTING CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN SECTIE SPAANS en 7 FEBRUARI 2001 GRAN HERMANO TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL. Vervolgens ontving ik van mevrouw Anna Muchall om 15:10 het volgende bericht: "Helaas is uw email niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de migratie nog geen doorgang kan vinden. Wij willen voorstellen dat wij het migratiecontract starter Linux cervantes.nu nieuwe platform cancelen, en dat mocht mvr Halbertsma alsnog bij ons de migratie willen doen van ICMC naar Plushosting dat er een nieuwe offerte wordt aangevraagd door haar op de correcte gegevens. Gaarne ontvangen wij nog vandaag even een bevestiging per email van canceling contract 133545 nieuwe platform. Vriendelijke Groeten, Anna Muchall Posted on: 11 Jan 2011 2:20 PM" Hierop heb ik haar alsvolgt geantwoord Subject: Re: [#TPD-479659]: migratie cervantes.nu ontvangen en gestart. Date: January 11, 2011 5:22:42 PM GMT+01:00 Cc: DRS E.H. HALBERTSMA Geachte mevrouw Muchall, Mevrouw Halbertsma heeft al 21 jaar mijn volledige vertrouwen. Ik ga daarom met het voorstel accoord en zie het nieuwe voorstel met belangstelling tegemoet. Hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

Vandaag ontving ik het volgende bericht: Subject: [#TPD-479659]: migratie cervantes.nu ontvangen en gestart. Date: January 12, 2011 8:13:00 AM GMT+01:00 Geachte heer van der Heyden, Ik denk dat mijn email niet helemaal duidelijk was, ik stelde voor de order die sedert 09.09.2010 open staat voor de migratie te cancelen, en dat als u zover bent dat de migratie wel gedaan kan worden dat u zelf een nieuwe order aanvraagt op onze site voor de migratie. Het probleem is namelijk dat er nu 2 pakketten voor u actief zijn waarvan er nu maar 1 gefactureerd wordt in de overgangsperiode maar als de migratie langer dan 4 maanden gaat duren, onze facturatie beide pakketten zal gaan facturen. Gaarne hoor ik nog even van u, als wij cancelen kan u op een later tijdstip een nieuwe order aanvragen op de site en migratie op een later tijdstip alsnog starten. Vriendelijke Groeten, Anna Muchall Posted on: 11 Jan 2011 5:24 PM

Reactie Subject: Re: [#TPD-479659]: migratie cervantes.nu ontvangen en gestart. Date: January 12, 2011 12:23:19 PM GMT+01:00 Cc: DRS E.H. HALBERTSMA Geachte mevrouw Muchall Ik begrijp het inderdaad niet zo goed meer. Maar het staat mij bij dat ik geen emails meer kon ontvangen op mijn emailadres nadat ik met een van uw medewerkers heb afgesproken het dure contract van ICMC van EUR 855,62 om te zetten in een goedkoper contract. In afwachting van die omzetting heb ik dat dure contract toen niet betaald. Gevolg: geen emailverkeer meer mogelijk vanaf die tijd. In september vorig jaar heb ik inderdaad contract 133545 ontvangen. Aangehecht. Dit nadat ik in overleg met uw collega op 25 augustus 2010 factuur 627101 heb voldaan.

Conform uw voorstel zou ik het voordelige contract dus moeten cancellen, hetgeen dan inhoudt dat ik opnieuw een bedrag van meer dan 855 euro kwijt ben. Ik vind dit wel een beetje teveel van het goede. Tot op heden heb ik al duizenden euro's in deze domeinnamen geïnvesteerd uit privé, terwijl daar nog geen enkele inkomsten tegenover hebben gestaan. Ik betrek hiermee ook mevrouw Halbertsma bij deze problematiek omdat zij waarschijnlijk nog beter geïnformeerd is dan ondergetekende en ook over de daartoe benodigde netwerkcontacten beschikt vanuit haar adviespraktijk. Ik stel haar hiermee voor om samen met een groepje deskundigen om de tafel te gaan zitten en te kijken hoe wij deze problematiek zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Morgen ben ik tot 14:00 uur in Den Haag voor een lunch op de Lange Voorhout. Ik neem mij voor nadien even naar De Baak in Noordwijk te gaan om kennis te maken met hun hotelmanager Arthur van der Poel. Wellicht kunnen wij dan samen tot verdere afspraken geraken. U begrijpt dat ik bij voorkeur het contract van ICMC cancel en vraag mij af of de migratie niet kan plaatsvinden met slechts één emailadres, t.w. mijn eigen emailadres. Dan kunnen we die lijst nadien in goed overleg uitbreiden. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN p/a Nijmegen Nederland

12:29 Dan ga ik nu verder met de orde van de dag. Op mijn website is er momenteel verhoogde belangstelling voor PURPLE HEART OPERATION, waarbinnen SAMEN WANDELEN, STORM IS OVER, OPERATION PURPLE, PRINS PIETER, alsmede NIEUW LICHT OP BRUSSEL ­ DEEL 1. En de statistiek van vandaag 705 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 4085 verwijzende pagina's 25. REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN 38. TOESPRAAK BIJ HET HUWELIJK VAN MARK VAN DER HEIJDEN EN CAROLINE DE SAVORNIN LOHMAN 46. JOOST 59. VERZONDEN BERICHTEN AAN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 85 BRUXELLES 89. EERSTE UITGEBREIDE BRIEF AAN PRINSES DIANA en 98. FC CERVANTES ARNHEM (2) TER ATTENTIE VAN DE HEER R.R. VAN SPIERENBURG. Nieuw in de Top 20 van 37 zoekopdrachten 3. 1996 koningin beatrix wint karelsprijs toespraak 5. familie von heyden 16. elizabeth cervantes fotos Hierbij denk ik aan de foto's die jij in Oegstgeest hebt gemaakt na de volleybalwedstrijd en mijn foto's van 15 mei 1990 ter gelegenheid van de 1000ste certificaatsuitreiking van Nieuw Elan in Hilversum. Die heb ik nog steeds niet van jou ontvangen 19. kees de graaf md consultancy is mij niet bekend. Tussentijds vond onderstaande gedachtenwisseling plaats. Subject: [#TPD-479659]: migratie cervantes.nu ontvangen en gestart. Date: January 12, 2011 1:05:24 PM GMT+01:00 Geachte heer van der Heyden, Het omzetten van de website en email adressen van ICMC naar het nieuwe plafrom dient door u of uw technische persoon gedaan te worden, wij zetten de site noch de emailadressen voor u over. U kunt natuurlijk wel onze helpdesk bellen en van hen technische ondersteuning krijgen. Zoals vermeld in de email van 20.09.2010 waar ook de inloggevens vermeld in staan van het nieuwe pakket, kunt u de website uploaden en nieuwe emailadressen aanmaken, tevens staat in deze email vermeld dat als u klaar bent met inrichten wij dat graag van u horen zodat wij de domeinnaam van het oude naar het nieuwe platform kunnen koppelen en het oude ICMC account kunnen opzeggen. Het probleem is nu dat er voor u 2 pakken beschikbaar zijn, het oude op ICMC waar u alles nog heeft draaien en een nieuw pakket op het Plushosting platform, en de migratie door u 4 maanden geleden gestart is nog niet is voltooid. Gaarne horen wij van u of u de omzetting van de website en email adressen alsnog spoedig gaat doorvoeren naar het nieuwe platform. Anders moeten wij helaas het nieuwe account cancelen en blijft het oude contract actief. Vriendelijke Groeten, Anna Muchall Posted on: 12 Jan 2011 12:25 PM

Reactie: Date: January 12, 2011 1:11:37 PM GMT+01:00 Geachte mevrouw Muchall, Dank voor uw reactie. Ik zal mij hierop beraden en u vóor het weekend nog berichten. Hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN Ontvangen: Date: January 12, 2011 1:30:37 PM GMT+01:00 Geachte heer van der Heyden, Wij horen het graag van u. Vriendelijke Groeten, Anna Muchall Posted on: 12 Jan 2011 1:13 PM Ik laat je niet in de steek Liesbeth. Dat heb ik je beloofd en daar houd ik mij aan.

WELLICHT TOT MORGEN

VRIJDAG 14 JANUARI 2011 NS-KEUZEDAG BEZOEK AAN DE RESIDENTIE EN DE BAAK IN NOORDWIJK