VRIJDAG 14 JANUARI 2011

14:44 Verzonden aan LIESBETH HALBERTSMA en AXEL ROSENDAHL HUBER met kopie aan MvH. Beste Liesbeth, Waarde Axel, Ik heb de eer jullie hierbij mijn werkverslag van gisteren te doen toekomen. Vóór mijn vertrek naar Den Haag heb ik gisteren onderstaande statistiek vastgesteld 617 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 4540 verwijzende pagina's 15. EL JUEGO DE DAMAS 80. BAAK À LA CARTE en 92. DE WARE JACOBA. Nieuw in de Top 20 van 40 zoekopdrachten 14. claudia holloway st jamess palace is vermeld in POST UIT CLARENCE HOUSE, DE SCHOONSTE STAD VAN NEDERLAND, EIGHT YEARS LATER ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES, NEDERLAND - ENGELAND, PRIORITEIT NUMBER ONE, SUPER TUESDAY, ELIZA MARIA VAN DER HEIJDEN VAN DEN BROEK 1919 ­ 2009, WILLEM-ALEXANDER EN MÁXIMA ACHT JAAR GETROUWD, RIJKMAN GROENINK, PRINSES IRENE, AMIGOS PARA SIEMPRE, FC CERVANTES THE PRIDE OF ARNHEM, CHRISTIE'S, DE ROL VAN DE MONARCHIE BINNEN HET INTEGRATIEPROCES VAN DE EUROPESE UNIE, TORREMOLINOS ONTWAAKT en 17 OKTOBER 2010 WAT NU, WAT NU, ZEI PICHEGRU. 20. jan willem tijssen kan ik niet direct plaatsen. Om 9:00 uur ben ik vanaf station Nijmegen Dukenburg naar Den Haag gereisd. Daar kwam ik om 11:15 uur aan. Tijd dus om even een kort bezoek af te leggen aan het MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP in verband met de reactie die MINISTER VAN BIJSTERVELDT mij op 28 OKTOBER 2010 heeft doen toekomen op mijn brief 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT-VLIEGENTHART VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Daarna nog een korte wandeling gemaakt door het centrum van de stad en arriveerde - na het standbeeld van LOUIS COUPERUS op de gevoelige plaat te hebben vastgelegd - om 11:50 uur in de Sociëteit Pulchri aan de Lange Voorhout, waar ik al direct vriendelijk werd verwelkomd door de heer AXEL ROSENTHAL HUBER en voormalig brigade-generaal THOMAS uit EERBEEK. Het was mij een waar genoegen wederom met een groep officieren van de cavalerie aan tafel plaats te nemen onder voortreffelijk gastheerschap van de heer ROSENTHAL HUBER. Tijdens de maaltijd werd er door een van de aanwezigen aandacht gewijd aan het onderwerp de Sfinx. Mijns inziens een onderwerp van Egyptische signatuur. Vandaar dat ik mijn tafelgenoten heb verteld dat ik op 18 AUGUSTUS 1997 in mijn dagboek heb geschreven "Ze hebben mij liever daar, dan een Egyptenaar" als vermeld in HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER. Ik heb hen daarbij ook inzage gegeven in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES en de actas van het AEPE-CONGRES IN MADRID. De bijeenkomst werd afgerond met een kopje koffie aan de bar. Daar heb ik ook nog even gesproken met de heer TENGBERGEN (hij heeft een dubbele achternaam, maar de eerste achternaam ben ik even kwijt), die naar zijn zeggen van 1978 tot 1982 heeft gewerkt op de NEDERLANDSE AMBASSADE IN MADRID. Ik heb de heer ROSENTHAL HUBER ook laten weten dat PRINS WILLIAM en KATE MIDDLETON exact veertien jaar nadat ik mijn LETTER TO REVEREND DAVID BRINDLEY IN WARWICK op de pastorie van ST MARY'S CHURCH had afgeleverd in WESTMINSTER ABBEY in het huwelijk treden. Na een wandeling langs de hofvijver


en het torentje van MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE

ben ik om 15:00 met de trein naar Leiden gereisd.

Van daaruit met bus 44 naar Noordwijk. Oude beelden kwamen bij mij terug bij het zien van de sporthal van het Rijnlands Lyceum "Stap maar in en laat de rest maar lopen" en de bowlingbaan in Noordwijk. Rond 16:00 was ik weer thuis bij het Picképlein. Vandaaruit naar de Baak. Daar vond ik het programma over LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP.

Een onderwerp waarin ik mij ogenblikkelijk herkende. Eerlijk gezegd had ik je daar helemaal niet verwacht. Mijn eerste intentie was een gesprek met hotelmanager Arthur van der Poel. Ik had er niet bij stilgestaan dat hij hotelmanager van de Baak in Driebergen zou zijn omdat het mij niet bekend is dat wij daar ook een hotelaccommodatie hebben. En bij de term hotelmanager de Baak denk ik natuurlijk ook terug aan mannen als Sjoerd Weidema en Alex van 't Hooft. In de garderoberuimte heb ik jou ter sprake gebracht. Er werken nu mensen op de Baak die niet eens van jou hebben gehoord. Wel kon worden vastgesteld dat jij daar als directeur hebt gewerkt tot eind 1998. Maar plotseling werd mij verteld dat jij daar aanwezig was en men vroeg mij tot 17:00 te wachten. Daar ben ik in eerste instantie op ingegaan. Maar ik ken je veel te goed dat jij geen gesprekken aangaat zonder vooraf gemaakte afspraak. Daarom heb ik de jongeman van de receptie gezegd dat ik er geen heil in zag om te wachten. En plotseling was je daar met jouw groepje. Harde werkster! Natuurlijk had je geen tijd. Logisch. Maar ik was blij je weer even te hebben gezien na zoveel jaar. Uiteindelijk zijn wij nog altijd twee kanten van dezelfde medaille. Ik geloof er niet in dat dat ooit verandert. Dus met een voldaan gevoel ben ik nadien weer met bus 40 naar Leiden vertrokken en vandaar naar Arnhem. Daar heb ik vanaf 19:30 verslag uitgebracht aan THOMAS TRIEBELS met wie ik op de valreep nog een Koninckje heb gedronken in bar Plaza aan de Korenmarkt. Met de trein van 23:36 ben ik naar de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd en om 24:00 op de Dukenburg gearriveerd. Daar verzond ik het volgende bericht Date: January 14, 2011 12:36:45 AM GMT+01:00 To: ANNA MUCHALL Cc: DRS E.H. HALBERTSMA Geachte mevrouw Muchal, Ik kom zojuist terug van Noordwijk. Ik heb mevrouw Halbertsma daar even ontmoet terwijl zij aan het werk was. Dus tijd voor overleg was er niet. Voordat ik een besluit neem over de gerezen problematiek wil ik graag weten wanneer het gebruik van mijn domeinnaam cervantes.nu bij ICMC in rekening wordt gebracht. Is dat een jaar na betaling van de vorige factuur? Dus in september 2011? In dat geval ben ik bereid contract 133545 te cancellen totdat mijn collega de al of niet in haar beheer zijnde emailadressen naar het nieuwe platform kan migreren. Vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN Haar reactie vanmorgen: January 14, 2011 8:16:02 AM GMT+01:00 Geachte heer van der Heyden, Het contract via ICMC loopt van 07.01, de nieuwe factuur voor het pakket is al aangemaakt voor de periode 2011/2012 en zal spoedig aan u worden gestuurd. De factuur van september waar u het over heeft is voor uw .eu domein naam niet uw .nu account. Vriendelijke Groeten, Anna Muchall Posted on: 14 Jan 2011 12:38 AM En mijn antwoord To: ANNA MUCHALL Cc: DRS E.H. HALBERTSMA Geachte mevrouw Muchal, Dan heb ik geen andere keus. Hierbij krijgt u dus de opdracht om contract 133545 te cancellen. Tevens ontvang ik graag van u de inloggegevens van cervantes.nu van ICMC. J.L. VAN DER HEYDEN Ik kreeg ook een berichtje van BARTELDS CONSULTING in Torremolinos. De statistiek van vandaag 677 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 4759 verwijzende pagina's 56. HOOFDLIJNEN 95. CASAUBON en 98. BRUXELLES. Nieuw in de Top 20 van 42 zoekopdrachten 20. Inleiding ondernemingsplan. Op mijn website is er vandaag bijzondere belangstelling voor UITGEVER BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES.

ZATERDAG 15 JANUARI 2011 MIJN BRIEVEN VAN 14 OKTOBER 2010 AAN DE PREMIER EN VICE-PREMIER VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN