VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2010

De Telegraaf: Laatste eer bewezen aan Carlos Hugo Barcelona - Het stoffelijk overschot van prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme wordt vrijdag vanuit Spanje naar Nederland overgebracht. Het lichaam zal naar verwachting 's middags arriveren in de Koepel van Fagel op het terrein van Paleis Noordeinde in Den Haag. De Oranjes en naaste vrienden kunnen daar drie dagen afscheid nemen van de prins. Het publiek kan prins Carlos Hugo niet de laatste eer bewijzen. De voormalige echtgenoot van prinses Irene overleed woensdag op 80-jarige leeftijd in Barcelona. Prins Carlos Hugo stierf aan de gevolgen van kanker. Ook na de breuk met Irene behield hij warme banden met de Nederlandse koninklijke familie. Daarom wordt hij enkele dagen in Nederland opgebaard. Vanuit Den Haag reist het lichaam van de prins maandag door naar Piacenza in het noorden van Italië. Op woensdag wordt hij opgebaard in Parma, ook in Noord-Italië. Op dinsdag, donderdag en vrijdag kan het publiek in achtereenvolgens Piacenza en Parma afscheid nemen van Carlos Hugo. De uitvaart vindt zaterdag 28 augustus plaats in Parma. Daar wordt de prins bijgezet in de familiecrypte in de Steccatakerk. Deze plechtigheid is alleen toegankelijk voor genodigden. MAAGD: Druk u in de omgang met anderen duidelijk uit, maar roepen dat u het met alles oneens bent zal niet bijdragen aan uw populariteit. Als u eerlijkheid tot het hoogste goed verheft moet u voorbereid zijn op negatieve reacties. SCHORPIOEN: U bent niet in de positie precies te kunnen zeggen wat u denkt. De opvattingen van anderen kunnen u verwarren en reacties zullen u aan het twijfelen brengen over uw eigen motivatie. Mensen kunnen minder betrouwbaar blijken dan u dacht. Dat is wel gebleken. Tot op heden heb ik nog geen signaal ontvangen dat ONZE DEBITEUREN hebben voldaan aan de verplichtingen jegens DE RECHTSPERSONEN DIE WIJ VERTEGENWOORDIGEN. VICTOR SANDERS liet overigens weten dat wij hadden afgesproken dat hij vooraf zou bellen als hij zou komen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zich dus wel aan zijn woord gehouden. Vandaag is na THE BOLD het graafschap BUCKINGHAMSHIRE in beeld gekomen. Dit graafschap is vermeld 28 mei 2002 LUZ DEL AMANACER - LICHT VAN DE DAGERAAD, 29 MEI 2002 STICHTING TOEZICHT EFFECTENVERKEER, 2 JUNI 2002 DAGBOEK 001 INZAKE BERICHTGEVING AAN DE COUNTY COURT OF NORTHAMPTON EN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE, 3 JUNI 2002 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP LIONSCLUB MAARN-MAARSBERGEN, 3 JUNI 2002 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 14 JUNI 2002 DAGBOEK 009 - BIJ MIJN 25-JARIG AMBTSJUBILEUM en 20 FEBRUARI 2008 BERICHT UIT HET GRAN HOTEL CERVANTES IN TORREMOLINOS. Na mijn bezoek aan het centro de salud Montemar ben ik weer even op het terras van DE BABBELAAR nedergedaald en heb daar het gesprek met mijn gesprekspartner van afgelopen MAANDAG 16 AUGUSTUS 2010 voortgezet als vermeld in mijn brief JOINT VENTURE. Voordien heb ik de eigenaar van CRISTAL laten weten dat ik bereid ben de prijs van 41 miljard gulden te laten vallen voor mijn handelsmerk. Ik ben bereid mijn rechten te verkopen aan de huidige, nieuwe eigenaar van VITESSE en laat door hem graag daarop een bod doen. Als lid van de RAAD VAN BESTUUR van VITESSE ben ik dan bereid hem met raad en daad bij te staan. MR X is bereid om hierover in oktober in Nijmegen zaken daarover te komen doen. Op zijn verzoek heb ik hem toestemming verleend hierover met LIESBETH in contact te treden. Samen hebben wij gedineerd in een chinees restaurant in Montemar met uitzicht op een opschrift "AAN ZEE". Dit was vanzelfsprekend een aanknopingspunt aangaande mijn aan HARRY STARREN voorgestelde AVONDEN AAN ZEE in het GRAN HOTEL CERVANTES. Dit lijkt mij een goede insteek voor HARRY en weinig risicovol. Ik heb MR X in kennis gesteld van het gesprek dat ik op 7 APRIL 1999 met RUUD VAN DER ZALM heb gehad als vermeld op 7 APRIL 1994 FEEDBACK TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA RUUD VAN DER ZALM en de gevolgen die hieruit op bedrijfseconomisch niveau in de voormalige Sovjet Unie zijn voortgekomen met verwijzing naar het congres DE NIEUWE ECONOMIE op 13 november 1996 op de Baak. Ik bied de heer JORDANIA niet alleen mijn rechten, maar een wereldwijd netwerk, inclusief de hotelketen CERVANTES HOTELS zodra de bestuurders van NH HOTELES mijn voorstellen terzake hebben geaccepteerd. Over twee jaar nadert mijn AOW-gerechtigde leeftijd. Ik val dan sterk in inkomen terug. Ik heb overwogen mijn huurcontract in Nijmegen te beëindigen, zodat ik nog duizend euro per maand kan sparen tot mijn 65ste. Maar ik hoop dat het niet zover zal komen. Vandaag heeft PRINS MAURITS SAIL bezocht. De schoonzoon van voormalig EU-commissaris HANS VAN DEN BROEK. In dit verband hebben wij vanavond ook gesproken over de heer GIL ROBLES die van 1997 tot 1999 voorzitter is geweest van het Europees Parlement. HANS VAN DEN BROEK was van 1993 tot 1999 Eurocommissaris. Hij heeft moeten aftreden ten gevolge van de activiteiten van de Française waarvan ik de naam even kwijt ben. SOPHIE IN'T VELD heeft die thematiek nog besproken tijdens de nieuwe ledendag van D66 in Utrecht op 3 juli 2010. In dit verband ontving ik het volgende bericht uit de KEIZER KARELSTAD: From: MICHIEL SCHEFFER Subject: D-Cafe 29 Augustus 2010 Date: August 20, 2010 11:10:11 PM GMT+02:00 Reply-To: MICHIEL SCHEFFER Nijmegen D-Café 29 Augustus Start Politiek Jaar Duurbare Democraten, Op 29 Augustus openen we het Politieke Jaar met een D-Café in Café Nieuw Oost, Daalseweg 17 te Nijmegen. De inloop is vanaf 15.30. Om 16.00 begint het inhoudelijk deel. Afloop rond 18.00 uur. Vooruitblikken worden gegeven door Rob Jetten; Fractievoorzitter D66 Nijmegen, Michiel Scheffer; Lijsttrekker D66 Provinciale Staten Gelderland, Joris Backer; Lid Landelijk Bestuur Voorzitter Landelijke Programmacommissie. Ik hoop jullie namens het gehele bestuur in grote getale te mogen begroeten. Met vriendelijke groet, Michiel Scheffer Voorzitter D66 Nijmegen D66 Rijk van Nijmegen. Ik kan hier op de eerste plaats niet bij aanwezig zijn omdat ik pas op 7 september naar Nijmegen terugkeer. Ook kan ik hier niet op reageren omdat ik nog geen emails kan verzenden en hoop dat dat wel mogelijk is zodra het CERVANTES.NU TEAM haar of zijn werkzaamheden heeft voltooid. Bovendien vraag ik mij af of ik mij als collega van de koning van Spanje mij met politiek kan bezighouden. Inzake het verzoek aan mij om voor D66 op te treden als Spanje-correspondent betracht ik daarbij de grootst mogelijke terughoudendheid. Ik stel het wel op prijs als D66 ons steunt bij de invordering van mijn CLAIM ON THE STATE OF THE NETHERLANDS ten behoeve van de STICHTING CERVANTES BENELUX. Wanneer MERAB ZJORDANIA bereid is mijn rechten over te nemen stel ik voor dat GIJSBRECHT VAN AMSTEL zich verder wijdt aan het opmaken van de contracten zoals ik in mijn brief VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA heb voorgesteld. Ook heb ik met MR X gesproken over de afspraken die ik in MOSKOU met VALERI YOVENKO heb gemaakt. Voor de goede orde: het sterrenbeeld van mijn gesprekspartner is TAURUS.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS 2010 LA RUBIA