Woensdag 4 september 2002 Verzonden: Date: Wed, 04 Sep 2002 09:29:30 To: "Mr J.K.G. Meijnen" Subject: Cavalerielunch donderdag 5 september. Geachte Heer Meijnen, Graag breng ik u mijn emailbericht van maandag 12 augustus (11.12) in herinnering vanuit Spanje: "Vanuit de Spaanse Zuidkust geef ik u naar aanleiding van ons gesprek op 19 december vorig jaar in Amsterdam graag een deel van mijn dagboek weer van het afgelopen weekend....... Aangezien ik het grootste gedeelte van de tijd in Zuid-Spanje met de vertaling van mijn boek in het Nederlands aan het werk ben geweest heb ik tot op heden van uw vriendelijk aanbod nog geen gebruik kunnen maken. Op 28 augustus aanstaande kom ik tot 28 oktober weer naar Nederland. Op 5 september aanstaande kom ik dus graag naar Warnsveld om u een exemplaar van mijn Engelstalige boek aan te bieden ten behoeve van de VOC. Het Kremlin heb ik inmiddels van een exemplaar voorzien. Althans de sectie Spaans van de hieraan verbonden universiteit. Het wordt thans in het Russisch vertaald. Aangehecht een groepsfoto van alle betrokkenen op de MGIMO Universiteit voor Internationale Betrekkingen van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 29 maart 2002.

Voor mijn Nederlandstalige uitgave ben ik nog op zoek naar een uitgever. Gaarne verneem ik van u of ik welkom ben op 5 september aanstaande. Met oprechte riddergroeten, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS INSTITUTO CERVANTES NBLEW " Inmiddels ben ik in Nijmegen aangeland. Graag verneem ik of het u morgen schikt. Wellicht kunnen we de bijeenkomst ook over de 28ste september heentillen en kom ik in de eerste week van oktober naar Warnsveld. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet. J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN. 10.25: JH/TBG20020904 18.40 Vanmiddag bezoek aan ING Bank. Gesprek met de heer Thijssen. Wandeling door het centrum. Bezoek aan 'Fifty Fifty' (Anton Daamen). Gesproken over de herbouw van het Valkhof. Daaraan denkend liep ik in de Burchtstraat Fer Boshouwers tegen het lijf. Ik heb hem zijn foto laten zien in mijn boek.

Hij verzocht mij hem morgenavond te bellen.

5 SEPTEMBER 2002 UITGEVER BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES