FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Donderdag 5 september 2002 Verzonden: Subject: Uitgever 'Brieven aan Diana, Prinses CC: Drs P. Ottenhoff Beste Liesbeth, Mijn verblijf in Nederland kan als een zakenreis worden beschouwd. Er dienen hier immers nog heel wat afspraken te worden gemaakt om ons bedrijf op het geplande tijdstip van start te laten gaan. Zo had ik afgelopen dinsdag op het hoofdkantoor van Van Lanschot Bankiers in 's-Hertogenbosch een gesprek met de heer H. Koster uit Zürich naar aanleiding van onderstaande electronische gedachtenuitwisseling. Subject: Persoonlijk Onderhoud Date: Mon, 26 Aug 2002 16:45:03 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: "H. Koster" CC: Haags Juristen College (Cyprus), P.A.W. Thiel Geachte heer Koster, Als lid van de Nederlandse Club Costa del Sol ontving ik in dank uw informatie omtrent uw presentaties op 24 en 25 oktober in Altea en Estepona. Het bijgevoegde antwoordformulier heb ik u hedenmiddag om 15.22 uur doen toekomen. Uw telefonische reactie eveneens (ontvangen). Hiervoor mijn dank. Ter toelichting volgens afspraak het volgende. Helaas kan ik uw bijeenkomsten in Spanje niet bijwonen omdat ik van 28 augustus tot 28 oktober in Nederland vertoef. Ik ben echter wel geïnteresseerd in een gesprek en wel om de volgende reden. Sinds maart 1992 ben ik eigenaar van het Benelux-handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de categorie opleidingen, trainingen en cursussen. De rechten op mijn merk worden bewaakt door het bureau Knijff en Partners te Weesp. Sinds 1996 maakt de Spaanse Vereniging 'Instituto Cervantes' gebruik van mijn handelsmerk in Brussel en Utrecht. Tot op heden heeft daar geen noemenswaardige vergoeding tegenover gestaan. Aan de ontwikkeling van mijn 'Instituto Cervantes' ligt een beleidsplan ten grondslag dat ertoe moet leiden dat het bedrijf 'Instituto Cervantes Holding Ltd' met werkmaatschappijen op 28 september aanstaande van dit jaar operationeel gaat worden. Ik heb een aantal collega's in Nederland verzocht aan de operationalisering van dit bedrijfsplan hun medewerking te verlenen. Tot op heden heb ik nog geen bericht ontvangen dat zij die doelstelling zullen bereiken. In dit verband geef ik mijn Spaanse naamgenoten graag de gelegenheid om vóór 28 september aanstaande tot een bevredigende regeling te komen. Mocht dat niet lukken, dan neem ik mij voor de rechten op mijn merk nadien te verkopen aan een Zwitsers bankbedrijf. Voor de goede orde laat ik u weten dat ik eveneens in het bezit ben van de Limited Company Instituto Cervantes for England and Wales. Thans kantoor houdende in Limassol op Cyprus onder beheer van het Haags Juristen College. Deze limited is nog steeds 'dormant' ten gevolge van het dodelijke verkeersongeval van Prinses Diana op 31 augustus 1997 in Parijs. Zij was mijn partner. Mijn beleidslijnen staan voor een groot deel ook beschreven in mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales'. Ik beveel u dit boek gaarne ter bestudering aan. Het is thans verkrijgbaar via de internetsites Trafford Publishing Canada en Amazon.com Van 28 augustus tot 28 oktober kunt u mij bereiken per email. Gaarne verneem ik van u wat u terzake voor mij kunt betekenen. Met vriendelijke groet en wellicht tot volgende week in Nederland. J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Vijf jaar geleden ben ik toevallig ook door een heer Van Lanschot rondgeleid door 'Sparrenheuvel' in ZEIST. Ik heb openhartig met de heer Koster gesproken. Hij stelde vast dat mijn belangen met name op het gebied van 'venture capital' liggen. Hij is gespecialiseerd in effecten en dus niet als gesprekspartner interessant op dit moment. Nochtans heb ik een goed gevoel aan het gesprek overgehouden. Op zijn minst heb ik belangstelling gewekt voor mijn boek. Vooral die claim op de staat springt in het oog. Die koop ik graag af om anderen van al hun problemen terzake te verlossen. De heer Koster vond het wel aardig dat ik Diana ten huwelijk had gevraagd. Gisteren had ik terzake ook een gesprek met de heer Thijssen van de ING bank in Nijmegen. Ik heb hem laten weten dat we de Spanjaarden een dwangsom van v/h Hfl. 250.000,- per dag kunnen opleggen voor het gebruik van mijn handelsmerk. Uiteraard vanaf het moment dat zij mijn merk gebruiken in Brussel en Utrecht. De heer Thijssen is al vanaf het allereerste begin bij de ontwikkeling van mijn beleidsplan betrokken geweest. Zijn collega Franssen heeft in mei 1997 nog de contacten gelegd met de heer Cottrell van NatWest in Londen. Ik heb hem in kennis gesteld van de contacten die ik inzake het bovenstaande heb gelegd met zijn ING-collega Buckert in Bazel. Afgelopen dinsdag las ik in jouw horoscoop ook nog het volgende. Ik denk hierbij aan het schilderij van Manuel Muñoz Ruiz (aangehecht). Hij heeft het in november 1999 voor 8000 pond voor ons gereserveerd. Inmiddels is het voor 6000 euro te koop. De uitgever van de Nederlandse versie van mijn boek dient nu te worden gevonden. Ik heb Peter Ottenhoff het manuscript op CD doen toekomen teneinde daar al of niet persoonlijke gegevens, adressen, telefoonnummers e.d. desgewenst uit te verwijderen. De heer Jurgen Luppes van de Engelenburg heb ik beloofd ook een foto van het Kasteel Engelenburg op te nemen. Gisteren trof ik ook de heer Fer Boshouwers van de Valkhofvereniging, afgebeeld op pagina 192, samen met Ronald Migo, thans voorzitter van de Gelderse Kamer van Koophandel te Arnhem.

De verkoop van mijn boek is ook van groot belang voor de herbouw van Het Valkhof in Nijmegen en de latere exploitatie hiervan als hotel (soort Nederlandse "Parador Nacional"). Ook de heer Tjitse Breuker uit Groningen heb ik de gelegenheid gegeven op mijn boek te reageren. Ik ontving hierop zijn reactie. Onderstaand mijn volledige reactie, zoals ik die gisteren heb verzonden: 4 SEPTEMBER 2002 BACK IN THE NETHERLANDS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN. In mijn emailbericht van 2 september heb ik nog vergeten te melden dat ik op maandag 19 augustus ook nog twee exemplaren van mijn boek bij de receptie van het Malaca Instituto heb afgegeven voor Ida Willadsen en Bob Burger. Op die dag werd in Málaga de bevrijding van de stad gevierd door de "Reyes Católicos" in 1485. Een plaatselijke feestdag. Zij waren dus zelf niet aanwezig. Ik neem aan dat zij hun boek nu in hun bezit hebben. Vanmiddag ga ik weer eens in Oss in de herbouwde sauna van Lucaya op bezoek. Dat is alweer een tijd geleden sinds de laatste keer. Ik denk niet dat het nog nodig is om vandaag bij de Cavalerie in Warnsveld te gaan lunchen. MET HARTELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN CC Drs. P. Ottenhoff P.S. Peter, laat even weten welke uitgever je bereid hebt gevonden voor onze 'gele uitgave'. Ontvangen: Subject: Automatic Reply from info Date: Thu, 05 Sep 2002 12:34:56 +0200 Your message :- "Uitgever 'Brieven aan Diana, Prinses van Wales'" on Thu, 05 Sep 2002 12:28:36 +0200 has been received.

6 SEPTEMBER 2002 LETTERS TO DIANA NOW IN DUTCH