Donderdag 14 februari 2002 - Valentijnsdag 11.13 12.13 Cypriotische tijd ontvangen van het Haags Juristen College Geachte heer Van der Heyden, Na het bekijken van uw dossier kunnen wij u de volgende informatie geven aangaande de boete die u is opgelegd door Companies House. Uw annual accounts zijn op 14 november 2001 getekend. De accounts hadden binnen moeten zijn bij Companies House op 31 oktober 2001. Op de annual accounts was de naam van het bedrijf "Instituto Cervantes" niet ingevuld. Hierdoor zijn de annual accounts weer terug gestuurd door Companies House naar Cyprus. Om de post voor te zijn en deze niet door te sturen naar Spanje, hebben wij hier op Cyprus de naam ingevuld en het formulier terug gestuurd naar Companies House. De boete is dan ook GBP 100.00. Wij adviseren u deze boete te betalen anders zal Companies House het uit besteden aan een deurwaarder en de boete zal dan GBP 170.00 worden. Wij adviseren u, als de accounts over 2001 al bekend zijn, de beknopte balans voor 2001 op te maken en deze zo spoedig mogelijk te sturen aan Companies House. U heeft tot 31 oktober 2002 de tijd om deze balans in te leveren. Als de balans het zelfde is als de balans van 2000 kunnen wij er een voor u verzorgen en deze per fax aan u doen toekomen. Voorziet u ons alstublieft van een fax nummer. Uw boodschap is aan de heer Heering doorgegeven en hij zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Voor verdere correspondentie met de heer Heering kunt u dat het beste in het Engels doen daar hij geen Nederlands spreekt. Met vriendelijke groet, Haags Juristen College (CYPRUS) Ltd. 12.55 Verzonden als reactie: Geachte Collega, Dank voor deze snelle reactie. Het enige probleem is dus dat ik de naam 'Instituto Cervantes' niet heb ingevuld. Ik heb dat nu ook waargenomen. Kennelijk gewoon over het hoofd gezien. De ontwikkelingen op 14 november 2001 heb ik in mijn dagboek nagetrokken. Ik lees hierin onder meer: "Van het Haags Juristen College uit Cyprus kreeg ik een reminder inzake mijn Annual Accounts. De balans van 2000 diende vóór 31/10/2001 bij Companies House in Cardiff te zijn ingeleverd. Ik heb Cardiff daarom rond 12.20 uur continential time gebeld via 00 44 29 20380186. De Britse medewerkster adviseerde mij het formulier te faxen naar 00 44 2920380215, hetgeen ik om 12.51 continental time heb gedaan met de mededeling "Excuse me for the delay. I was in the Netherlands in September until now. I also refer to my registered letter 3S RRU 5542 157of 9th of March 1998 to Mr. J. Connolly". De tekst van deze brief is in het bezit van het Haags Juristen College etc." Die situatie is mij nu duidelijk. Ik zal de boete betalen ervan uitgaande dat dat wederzijds eveneens gebeurt. Dank voor uw advies om de balans over 2001 hierbij te voegen. Aangezien er vanaf 31 augustus 1997 tot op heden nog geen activiteiten hebben plaatsgevonden en het mij niet bekend is of mijn gevolmachtigde inmiddels namens de Limited tot juridische actie is overgegaan in het Verenigd Koninkrijk, wordt de balans over 2001 gelijkluidend aan die van 2000. Ik verzoek u mij die dan ook te doen toekomen. Bij voorkeur als een attachment in JPEG format. Dat geeft de beste kwaliteit. Mijn faxnummer is dezelfde als mijn telefoonnummer in Spanje. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. 18.25 Faxbericht ontvangen van het HJC op Cyprus met te tekenen Annual Accounts 2001. Om 19.27 ontving ik van hen ook het volgende emailbericht: Geachte heer Van der Heyden, Hierbij bevestigen wij dat zonet de fax met de annual accounts aan u werd toegestuurd. Als deze accounts op Termisch papier binnen komen verzoeken wij u voor het tekenen een copie hiervan te maken daar Companies House geen termisch papier accepteert. Als u nog vragen heeft dan horen wij dat natuurlijk graag. Met vriendelijke groet, Haags Juristen College ( Cyprus ) Ltd. Reactie18.59: Geachte Collega, Ik heb uw fax van 20.19 Cypriotische tijd in goede orde ontvangen. Hartelijk dank voor deze snelle service. Ik heb inderdaad een scan gemaakt en op normaal printpapier uitgeprint en getekend. U treft dit als attachment aan bij dit bericht. Ik zal het u ook per fax doen toekomen. Ik ga ervan uit dat ik het originele formulier rechtstreeks naar Companies House dien te sturen, tezamen met de betaling van 100 Britse ponden. Gaarne uw bevestiging terzake. Hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Formulier rond 19.30 ook gefaxt naar Cyprus. 20.20 Email aan Jana Hamilton Subject: HAPPY VALENTINE. Dear Jana, Today I sent you a new CD after having carried out a couple of corrections in the text of my Letters to Diana. The CD contains the following files:

1. The Story of John and Diana (2nd reviewed version of 'Letters to Diana, Princess of Wales') (AppleWorks 6)
2. Operation Fifth Rose (PP)
3. Company Structure 'Cervantes' (PP)
4. Plus Ultra (PP)
5. Aquí España (PP)

Files 2-5 are presentations in PowerPoint (Microsoft Office). They can be used for further promotional activities of the book and my planned company/organization. Most texts are still in Dutch however. But I think most Americans must be able to learn our language the same way we have to learn English in The Netherlands. Love is a Two Way Street. Today it's Valentine. As from 1992 till 1996 I used to send a Valentine card to my former Colleague ("Best of All Times"). Her photograph is also in one of my presentations. Unfortunately I lost her out of sight. But I think She will act according to my Best Wishes and Her own sense of responsibility. I was told at the post office that the mailing of the CD will take a week. Please keep me informed about the developments and return our contract signed by you as well. Yours sincerely, JOHN VAN DER HEYDEN EUROPEAN UNION, UNITED KINGDOM, KINGDOMS OF SPAIN, BELGIUM, LUXEMBURG AND THE NETHERLANDS. P.S. Attached you find the picture of our first 'Purple' government. The TrutH is Allways in the MiddLe. (It's not a joke). Yesterday I visited THE LONDON PUB in Fuengirola and finally one is going to realise my position after ten years. 22.40 Bericht: Connection to the server timed out. Om 13.51 heb ik ook nog het volgende bericht ontvangen van Margreet Aates. Beste John, Hartelijk dank voor jouw verslag van de bloesemtocht die op 8 februari werd gehouden, en waaraan je hebt deelgenomen. Hier zijn echter wat opmerkingen: 1e waren er 51 deelnemers en geen 41. 2e daardoor vervalt de zin over de saluutschoten (die hadden trouwens niets met de dagtrip te maken. 3e De zin "Nadat het laatste schaap van onze kudde etc.etc." Sommige mensen kunnen zich als zij als "schaap" worden aangeduid denken dat zij onnozel of zo iets overkomen. Jou kennende is dit zeker niet jouw bedoeling geweest, maar voorzichtigheidshalve is dit veranderd in: "Nadat de laatste passagier in Málaga was ingestapt etc.etc." 4e. Veel van de deelnemers zal de moedwillige verandering van Ruta naar het woord Puta zijn ontgaan. Om vragen over "zetfouten de vermijden is dit door ons de P vervangen door de R. 5e. Terrorist is anno 2002 een zeer beladen woord. El Tempranillo was iemand die het opnam voor de armen in die jaren (dat schrijf jezelf ook later in je verslag) Daarom is het woord terrorist veranderd in "Robin Hood" 6e Onder het genot van een slok sangria is toegevoegd "en een hartig hapje ons verstrekt door Robert en zijn vriendin" Dit laatste op verzoek van Robert die meldde dat hij en Josefina daar erg veel werk van hadden gemaakt (worst snijden) 7e. zie punt 3: het woord schaap is vervangen door passagiere. 8e. Jouw P.S. kunnen wij helaas niet meenemen. Wanneer je reclame wilt maken, doe dit dan in een vliegertje. Je ziet de redactie van de DVH heeft geen gemakkelijke taak, ieder woord moet zorgvuldig worden afgewogen voordat het gedrukt wordt. Ik neem aan dat je het eens bent met de veranderingen. Ik stuur je het verslag van de bloesemtocht als bijlage toe, dan kun je nog eens rustig nagaan welke veranderingen/verbeteringen zijn aangebracht. Mocht je het er niet mee eens zijn, dan helaas wordt het niet geplaatst, want wij beschikken over nog een reisverslag van een andere deelnemer, hetgeen wij als reserve hebben bewaard. Gezien de uiterste inzenddatum van de kopij 17 februari, verwacht ik vóór 16 februari bericht van jou of wij het in veranderde vorm wél of niet kunnen plaatsen. Jou bedankend voor je medewerking, met vriendelijke groeten, -margreet- CC: Robert Bischot, Maya Hugenholtz, Chris van Lijf. Mijn reactie om 14.51 aan Margreet Aates Beste Margreet, Hartelijk dank voor jouw snelle reactie. Met de meeste wijzigingen kan ik meegaan. Deze vorm van goed overleg staat mij bijzonder aan. Teamwork dus. Ik heb in jouw tekst echter ook nog een paar verbeteringen: Andalucia > Andalucía; Alameda 1823 > Alameda 1833 (Dit is een correctie op mijn eigen tekst, die ik al had doorgegeven. El Tempranillo is 28 jaar geworden en geen 18 jaar. Mijn fout dus). "Vroegtijdige "Robin Hood"" lijkt mij een anachronisme. Robin Hood leefde immers in de middeleeuwen in Nottingham Forest. Ik zou er dus van maken "deze vermoedelijke navolger van Robin Hood"; over en smal hobbelpad > over een smal hobbelpad; "flamingoos". Is dat de nieuwe spelling voor flamingo's? afscheidgenomen > afscheid genomen; mede reisgenote > medereisgenote. Jouw suggestie voor het vliegertje zal ik in overweging nemen. Dank voor de geboden mogelijkheid om dit verslag te publiceren en HARTELIJKE VALENTIJNSGROET, JOHN VAN DER HEYDEN.

15 FEBRUARI 2002 HET ELFDE GEBOD