Dinsdag 5 februari 2002 MAAGD: Het is geen goed idee nu iets excentrieks te doen op het gebied van adverteren of communiceren - integendeel, u wordt er de dupe van. Geen geschikte dag voor kleurrijke gebaren of stoutmoedigheid. Wacht tot het eind van de week met een belangrijk besluit. SCHORPIOEN: Er is veel kans op misverstanden; stel zoveel mogelijk vragen voor u zich een mening vormt. Het kan nuttig blijken uw woorden met een voorbeeld te illustreren. Creatief is dit een goede dag. Schrijvers en componisten onder u zullen succesvol zijn. Dat doet mij deugd. De eerste reactie op mijn boek heb ik al ontvangen uit Californië. Maar eerst de bankzaken en correspondentie bijwerken na de siesta. 19.11 Bank en Postbank bijgewerkt. Van de Heer Paul A.W. Thiel van KNIJFF & PARTNERS ontving ik brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 m.b.t. Vernieuwing Benelux registratie nummer 508277 INSTITUTO CERVANTES Termijn: 25 maart 2002.

Ik heb hier vanmiddag telefonisch via 00 31 294 490925 over gesproken met zijn medewerkster Linda Broeren. In het verlengde hiervan zond ik om 20.18 het volgende emailbericht aan l.broeren@knijff.com Geachte mevrouw Broeren, Ik verzoek u dit bericht ook aan de heer Paul A.W. Thiel over te brengen, met mijn complimenten. Dit naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmiddag en de brieven d.d. 30 november 2001 en 9 januari 2002 aangaande bovenvermeld depot nummer 508277. Dit betreft dus het tienjarig bestaan van ons bedrijf. In juni/juli 1996 heb ik het merk definitief in gebruik genomen. Zoals u weet hebben wij op 28 februari 1995 een herhalingsdepot verricht onder nummer 843323. De vervaldatum van dit depot is 28 februari 2005. Ik vraag mij dus af of een vernieuwing van registratie 508277 noodzakelijk is om mijn rechten te behouden. Zoals u weet heeft de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid nadien vestigingen geopend met dezelfde naam. Om die reden heb ik - onder meer - Hare Majesteit de Koningin en de overige troonopvolgers in de Benelux in mijn testament opgenomen. Op 25 oktober 2001 heeft het Spaanse koningspaar een bezoek gebracht aan ons bedrijf in Utrecht. Zie aangehechte foto.

Het is mij niet bekend in hoeverre Hare Majesteit dienaangaande al zaken met Haar Spaanse Collega's heeft kunnen doen. Jongstleden zaterdag 2 februari was daartoe een uitstekende gelegenheid om de procedure dienaangaande af te ronden. De door mij gevoerde procedure staat beschreven in mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES, dat onlangs op de Engelstalige markt is verschenen. Onderstaand treft u het persbericht dienaangaande aan. Ook de heer Thiels Londense collega Carrollanne Lindley staat hierin vermeld in verband met mijn bezoek aan haar kantoor in Fleet Street op 18 april 1997. Dat zal de heer Thiel leuk vinden. De eerste reactie op het persbericht kwam namelijk uit Californië ("Paul. You'll never know who came walking into my office lately: MISTER VANDERHEYDEN!"). Gaarne verneem ik van u hoe te handelen. Bij voorbaat dank, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Het persbericht van Trafford Publishing in Canada luidt: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X FOR IMMEDIATE RELEASE Etc.

6 FEBRUARI 2002 FIRST REACTION FROM CALIFORNIA