Datum: Donderdag 7 april 2005 Betreft: DE PARADOX Kenmerk: 20050407JHTBG Beste Tjitse, Ik hoop dat je mijn brief VAN PASEN TOT PINKSTEREN in goede orde hebt ontvangen. Onze goede vriend Hans van Mierlo heeft afgelopen zaterdag de term 'paradox' regelmatig gehanteerd tijdens het D66-congres waarin ons beleid voor de komende twee jaar weer is gegarandeerd als Jan-Peter mijn beleidsplan conform onze uitgangspunten tot uitvoering brengt. Morgen gaat hij naar Rome en De Familie blijft in Oostenrijk. Bijgaand ontvang je kopie van mijn brief Koninginnendag in Noordwijk aan mijn gevolmachtigd directeur. HARTELIJKE GROET JOHN CC Halbertsma Executive Consultancy

21 APRIL 2005 WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS