Datum: Donderdag 21 april 2005 Betreft: WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS Kenmerk: 20050407JHTBG Beste Tjitse, Na een opnieuw inspirerend bezoek van gisteren aan de computerbeurs in de RAI in Amsterdam - met oude bekenden van MacHouse in Woerden - ontving ik jouw brief van 18 april 2005. Ik reageer traditiegetrouw op de hierin vermelde punten.

Jouw brief d.d. 7-4-05 aan Liesbeth H. ontvangen. Ik neem aan dat dit dus een reactie is op mijn brief De Paradox van 7 april aan jou. Ik heb op 10 april nog een brief aan jou gestuurd met de titel Naar Althorp Terug met afschrift van Nun komm der Heiden Heiland als reactie op het huwelijk van Charles en Camilla.

- Van die G.H. Minnaar heb ik een keer gehoord. Hoe en wat weet ik momenteel niet. Voor zover ik mij kan herinneren was hij bankdirecteur van de Crediet en Effecten Bank aan de Boulevard in ZEIST. Daar is ook het Wereld Natuur Fonds gevestigd. Voor zover ik mij kan herinneren heeft hij ons (Boogaard/De Vries/Van der Heyden) ook eens ooit een bedrijfskrediet verstrekt van 150.000 gulden om mijn taleninstituut te kunnen continuëren tijdens bedrijfseconomisch zwaar weer. Hiervoor hebben wij toen met ons drieën borg gestaan. Zoals je weet hebben we dat gat nooit kunnen dichten, hetgeen heeft geleid tot de opheffing van het bedrijf in juli 1987. Nadat Boogaard en van Goethem een strategie hadden uitgedacht om het bedrijfsrisico op mijn privésituatie te verhalen. Op 9 juli 1987 heb ik daar nog een storting verricht van 16.000 gulden teneinde het vertrek bij het NIOW definitief te regelen.

Mijn 'collega's' hebben dit indertijd volledig over het hoofd gezien. Ik wijt dit aan de indertijd volledig overspannen situatie bij alle direct betrokkenen. En beschouw die zaak als afgedaan. Ger Boogaard zag alle belangrijke details over het hoofd, behalve wanneer het in zijn kraam te pas kwam.

- Een hele lijst met namen. Die lijst is nog veel groter en bestaat uit 13 A-4tjes. Ik ben mijn Noordwijkse collega's daarvoor zeer erkentelijk. Je blijft goed scoren met sommige zoekopdrachten. Ja, de UK is mager. Ik ben gisteren ook naar mijn postbus geweest in Utrecht. Daar heb ik nog geen brief van Prins Charles aangetroffen inzake Diana's testament van december 1996. Daar zou je juist veel bezoekers van verwachten nu Camilla P.B. de lege zijde van Charles heeft ingenomen. Diana zal daardoor meer in de vergetelheid raken, denk ik. Inmiddels is het de familie Spencer bekend dat ik Diana's werk heb overgenomen. Ik heb de indruk dat het Princess Diana Memorial Fund geen activiteiten mag ondernemen zonder mijn handtekening. Om dat te voorkomen heb ik Liesbeth direct na Diana's overlijden een volmacht verstrekt om te voorkomen dat haar werk niet kan worden voortgezet conform de plannen die in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales staan beschreven. Heb jij daarom D. met Liesbeth vervangen? Dat zie je goed.

- Ik zou je wel bepaalde aspecten willen vertellen die met Liesbeth te maken hebben, doch ik ben bang dat je met die kennis naar haar gaat lopen. Dat begrijp ik niet. Ik ben van mening dat Liesbeth evengoed het recht heeft om te weten wat er over haar is en wordt geschreven als dat geldt voor jou. Hierin schuilt immers het meest fundamentele element van het beginsel van hoor en wederhoor. Informatie van derden dient altijd door de direct betrokkenen op haar juistheid te kunnen worden gecheckt en geaccordeerd. Als iedereen zich daaraan houdt bespaart ons dat weer heel wat rechtszaken.

- Nogmaals, als je geen andere actie onderneemt dan tot nog toe, dan verwacht ik, zeker ook gezien je leeftijd, dat bedrijfsopbouw voor eeuwig in de kast blijft liggen. Dat verwacht ik niet. Ik werk elke dag met veel plezier aan de ontwikkeling van ons bedrijf. En dat zou jammer zijn, ook al gezien het jarenlange voorwerk. Geef je nu prioriteit aan de webs? Ja. De ontwikkeling van de organisatie heb ik aan Liesbeth gedelegeerd. Om de doodeenvoudige reden dat zij in het vak organisatie-ontwikkeling is afgestudeerd en hierin belangrijke ervaring heeft opgebouwd. Haar vader, Prof.Dr K.T.A. Halbertsma uit Velp, heeft het vak bovendien als hoogleraar aan de TU Twente gedoceerd. Zij heeft ook veel ervaring met advocaten en registeraccountants als KPMG. Dat werk laat ik dus graag aan haar over. Dat geldt ook ten aanzien van het aantrekken van investeerders in ons bedrijf. Mijn website heeft tot op heden als communicatiekanaal gefungeerd. Het afgelopen jaar kent de site al een jaartotaal van meer dan TACHTIGDUIZEND BEZOEKEN. De marktpenetratie begint dus al aardig op gang te komen. Wereldwijd heb ik nu ook alle belangrijke netwerkcontacten rond. Ook in Spanje. Vanaf heden dient de website te worden gebruikt als verkoopkanaal van de producten die door onze holding en haar werkmaatschappijen op de markt worden gezet. Die ontwikkeling verloopt nog steeds conform planning. Het is als een rijdende trein. Als het doel is vastgesteld komt hij altijd - behoudens tussentijdse calamiteiten zoals op 31-8-1997, 11-9-2001 en 11-3-2004 - op zijn plaats terecht. Daarom hebben de veiligheidsmaatregelen al vanaf mijn Nieuw Elantijd de allerhoogste prioriteit gehad. In dit verband dank ik je eveneens voor de mij toegezonden Tips voor klokkenluiders die je hierbij terugontvangt. Het is een uitstekend instrument om hierin mijn positie terzake te schetsen. Daar gaat hij.

1. Stel vast wat het probleem is Het probleem is de dodelijke poging tot ontvoering van Diana in de nacht van 30 op 31 augustus 1997. De facto op 14 juli 1997 toen ik haar verwachtte op Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. Zij bleek er toen voor te hebben gekozen te wachten tot de eerste week van september daaropvolgend en in die periode de onderhandelingen terzake te voeren met het management van Harrods. In die tussenliggende zes weken is er ernstig misbruik gemaakt van de situatie door deze partij die ik als investeerder in ons familiebedrijf Van der Heyden/Spencer op het oog had. Diana heeft na haar laatste testament volgens persberichten in december 1996 te hebben laten opmaken ten tijde van de oprichting van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales haar bediende Paul Burrell opdracht gegeven al haar bezittingen veilig te stellen ('safe-keeping'). In mijn optiek voor ons bedrijf.

2. Stel vast wat de oorzaak is De oorzaak van het probleem is de door mij toegezegde absolute geheimhouding tot de eerste week van september 1997 waarin ik conform de toezegging van Diana's lijfwacht Sergeant David Sharp op ETON COLLEGE op 23 april 1997 een 'official letter from Kensington Palace' zou ontvangen. Van ingewijden heb ik vernomen dat Diana mijn (huwelijks)voorstel van 28 december 1996 had geaccepteerd. Een bijkomende oorzaak van het probleem is in dit verband de ongevraagde interventie geweest van H.R.H. The Prince of Wales, waarin hij in een officieel communiqué heeft laten weten een huwelijk tussen zijn voormalige echtgenote en onze beoogde investeerder t.w. de heer Emad Al Fayed uit Malibú (California, US) goed te keuren. Dit geheel in strijd met de commitments die Diana en ik met elkaar waren aangegaan. De facto vanaf de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux op 8 oktober 1992.

3. Hou rekening met mogelijke reacties Dat heb ik inmiddels gedaan. Alvorens mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales te publiceren heb ik op de eerste plaats de heer Mohamed Al Fayed bij de Britse Ambassadeur Dame Rosemary Spencer op 15 september 1997 per fax verantwoordelijk gesteld voor de dood van mijn in die tijd beoogde nieuwe echtgenote ("This is my ultimatum: 28 September. Otherwise I have to look for another wife"). Vervolgens heb ik het manuscript van het boek overgedragen aan alle direct betrokkenen, te beginnen bij H.M. Koningin Elizabeth II, met uitzondering van de heer Mohamed Al Fayed, aangezien ik van mening ben dat hij door de rechter dient te worden veroordeeld tot vergoeding van de aan ons bedrijf veroorzaakte schade.

4. Check je eigen analyse bij collega's of buitenstaanders Dat heb ik gedaan bij mijn collega's van de Baak. Op de eerste plaats door deel te nemen aan hun 'cursus' Management maakt meer kapot dan je lief is... Ik heb aan twee bijeenkomsten van die 'cursus' meegewerkt in september 1999, direct na mijn bezoek aan jou, als vermeld in Het Zwarte Schaap. Mijn commentaren zijn - met mijn toestemming - tijdens de groepsgesprekken op band opgenomen. Zoals te lezen in mijn brief Operation Purple van 20 november 1999 aan Harry Starren heb ik mijn medewerking aan die 'cursus' na twee bijeenkomsten - mede op verzoek van de nieuwe financieel directeur Metselaar - beëindigd. Voordien had ik al eerder tijdens bijeenkomsten binnen het kader van het Business Plan Contest 'De Starter van het Jaar' op de Baak in Noordwijk mijn ervaringen terzake uiteengezet. Op advies van mijn collega's Harry Starren en Ed Hagendoorn in de pauze van het Concert 'De Tweede van Mahler' in het Concertgebouw te Amsterdam op maandag 11 januari 1999 heb ik Mr. Abraham Moszkowicz in mijn brief Verzoek d.d. 14 januari 1999 verzocht de heer Mohamed Al Fayed door de rechter te laten veroordelen tot betaling van 180 miljoen Nederlandse guldens. In mijn brief Claim op Harrods aan het Haags Juristen College te Cyprus het volledige vermogen van de Prinses van Wales aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. In een later stadium heb ik daaraan toegevoegd "plus wettelijke rente vanaf 31 augustus 1997". Dat lijkt mij alleszins redelijk. Dat deed Marianne Boogaard ook ten aanzien van het bovenvermelde bedrag van 16.000 gulden in de kennelijke veronderstelling dat zij dit niet had ontvangen. Vanzelfsprekend zijn ook mijn vrienden van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen van de situatie op de hoogte.

5. Onderzoek je eigen motieven Die staan beschreven in mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, alsmede in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales.

6. Maak je eigen doelstellingen helder Idem.

7. Bepaal de strategie Ik herhaal de schade uitgedrukt in geld: Het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden plus wettelijke rente. Ook de Minister van Financiën is nog een schadevergoeding verschuldigd aan de Stichting Cervantes Benelux, zoals vermeld in mijn faxbericht aan de Minister-President van 13 september1996 en mijn berichtgeving terzake aan de hierbij betrokken bewindslieden. Vanzelfsprekend ook met wettelijke rente vanaf de indiening van de factuur op 23 juni 1995 tot op het moment van betaling. Dit inzake de vordering waarvan jij volledig op de hoogte bent gezien jouw betrokkenheid vanaf 4 februari 1993. Ik zal dit bedrag niet aanwenden voor persoonlijke doeleinden. Nadat mijn daadwerkelijk gemaakte onkosten door de Stichting Cervantes Benelux zijn vergoed trek ik mij uit die stichting terug als bestuurslid.

8. Documenteer je goed Zoals je weet heb ik in mei 1993 op advies van Jan Wilzing 'de koffer in de kluis' gezet. Na mijn ontslag uit het Sint Radboudziekenhuis op 1 december 1994 heb ik die documenten zorgvuldig ingezet om het beoogde doel - de start van mijn organisatie in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk - mogelijk te maken conform de toezeggingen die ik aan de betrokken regeringsleiders terzake heb gedaan. Na deze documenten te hebben gedigitaliseerd zijn zij thans praktisch allemaal op mijn website te vinden. Reeds vanaf de start van het Frans-Spaans Instituut heb ik op advies van mijn collega Paul Karis van het Institute of English Studies een ordner aangelegd met de naam "Van alles één" (schaduwdossier). Dit bewijsmateriaal is in de loop van de jaren al in tal van juridische processen met succes ingezet geweest. Veel bevindt zich nog achter slot en grendel en ik heb weinig behoefte om die oude koeien nog eens uit de sloot te halen. Ik ben nu uitsluitend geïnteresseerd in de Claim op Harrods, Diana's testament van december 1996 en investeerders in ons bedrijf. Verder zijn mijn dagboeken honderd procent waterdicht en verifieerbaar, alsmede al mijn gedocumenteerde, gecodeerde en inmiddels gedigitaliseerde foto's, dia's, films etc. Alle gemaakte kosten heb ik geboekt, de rekeningen en overige bonnetjes gescanned en op CD op 1 januari 2001 doen toekomen aan de Nederlandse Ministers van Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken. Van de Minister van Financiën heb ik een ontvangstbevestiging ontvangen en ga zo maar door. In alle gevallen heb ik mij aan de wet gehouden en de koninklijke, ofwel keizerlijke weg bewandeld. Bovendien heb ik nimmer de intentie gehad om een bedrijf schade te berokkenen.

9. Denk na over mogelijke oplossingen Dat is een gepasseerd station. Het bevalt mij goed in Spanje en ga graag door op de ingeslagen weg. Ook in Wassenaar, Noordwijk, Bilthoven en het Verenigd Koninkrijk.

10. Organiseer bijstand en steun Is gebeurd.

11. Kies de juiste kanalen Liesbeth heeft mij vanaf het begin geadviseerd uitsluitend te communiceren met 'decision makers'. Jij bent de enige die niet tot die categorie behoorde tot op heden. Maar wellicht kun je er thans een begin mee maken. Ik ben het volledig eens met de zin In principe moet de werknemer de door hem geconstateerde misstand eerst intern aan de orde stellen. De organisatie moet immers de mogelijkheid hebben zelf de zaak op te lossen. De melding moet gedaan worden aan een leidinggevende in de organisatie, die functioneel verantwoordelijkheid draagt voor het opheffen van de misstand. In dit verband stel ik vast dat ik altijd de juiste weg heb bewandeld. Te beginnen met mijn brief van 6 maart 1989 aan Hetty Ganzevoort. Ook onderschrijf ik Melding aan de politie en aan publiekrechtelijke instanties belast met toezicht op een bepaalde sector of een bepaald aandachtsveld is dus eerder toelaatbaar dan melding aan de media. Hieraan hebben jij en ik ons steeds gehouden. De media zijn binnenkort aan de beurt. Als alle juridische processen terzake zijn afgerond. Dan pas mogen zij de uitkomst melden aan het grote publiek. Zoals na de witte rook bij de keuze van een paus.

12. Pas op voor zwijggeld of een regeling met zwijgplicht Mij is nooit zwijggeld aangeboden. Ook ben ik met Sergeant David Sharp op 23 april 1997 geen regeling met zwijgplicht overeengekomen. Ik heb hem uitsluitend beloofd "To stay away from the Royal Palaces for the time being". Met de toevoeging "But I will be back here next August and I expect you to have taken all security measures that are necessary". Hetgeen is geschied.

Tjitse. Dit is een uitstekend stuk. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. Mijn agenda voor de komende tijd: Op Koninginnendag 30 april ga ik weer eens naar Noordwijk terug. Op Tweede Pinksterdag 16 mei wordt mijn kleinzoon Lucas gedoopt in Bilthoven. Op 30 mei ga ik weer naar Spanje terug ter voorbereiding van een congres in Valladolid. Mocht je het op prijs stellen dat ik in die tussentijd nog een keer in Groningen op bezoek kom laat het dan maar weten. Vanzelfsprekend krijgt Liesbeth ook een afschrift van deze brief. Dan kunnen we die zaak eindelijk ook een keer naar behoren afronden. CC Halbertsma Executive Consultancy

29 APRIL 2005 RECHTSZITTING BIJ DE RAAD VAN BEROEP I