Datum: 21 april 2004 Betreft: VIJANDIGE OVERNAME KLM Kenmerk: 20040421JHTBG Beste Tjitse, Aansluitend aan mijn brief RAPPORTAGE tref je aangehecht mijn werkverslag aan van vandaag aan mijn gevolmachtigd directeur. HARTELIJKE GROET P.S. Wellicht is er nog een secretarisfunctie voor je weggelegd bij Ons Bedrijf. CC EH

23 APRIL 2004 ALETTA