Datum: 21 april 2004 Betreft: ZUIDENWIND Kenmerk: 20040421JHLH Ik vervolg mijn brief Wendy. Dinsdag 20 april 2004 Gelezen Mabel: "Ik dacht: Dit gaat niemand ooit geloven" en Blair overstag: vermoedelijk toch referendum over EU-grondwet.

Top 6 van 6 zoekopdrachten
1. la vida de princess diana españa 2. construcciones en el salvador 3. estampas greco romanas 4. instituto cervantes utrecht 5. la moncloa 6. Ruud van der Zalm

15 bezoeken. Paar wilde trouwen in buitenland. In de Top 6 van 6 zoekopdrachten is Ruud van der Zalm nu in beeld gekomen. Met Ruud van der Zalm heb ik de volgende ervaringen. Het begon in de tijd dat de heer De Moed de boekhouding voerde op de Baak. Nadat ik had vastgesteld dat zijn berekeningswijze inzake de kosten/batenverhoudingen (40/60) en de gebrekkige offerteprocedures van NE-projectleiders (de post bijdrage aan de vaste kosten werd gewoonweg over het hoofd gezien) tot grote verliezen hebben geleid heb ik jou inzage gegeven in de spreadsheetprogramma's die ik terzake hanteerde om de cursusprogramma's rendabel te maken voor het bedrijf. Die werkwijze dateerde nog uit de tijd dat ik heb getracht van NIOW-Talen weer een rendabel bedrijf te maken (1987) en een oplossing te vinden voor de toenmalige liquiditeitsproblematiek. Om dat probleem tot een structurele oplossing te brengen is Ruud van der Zalm in 1990 als financial controller aangetrokken om de werkzaamheden van de heer De Moed over te nemen. Jij hebt mij toen in het Holland Office Centre in Hoofddorp met hem laten lunchen om mijn kennis en vaardigheden op dat gebied over te dragen. Ruud kreeg daarna een werkkamer op de bovenste etage van Hotel de Baak. Hij heeft daar op mijn advies een spreadsheet gemaakt van alle projecten en daarmee een duidelijk kosten/baten-overzicht per maand gekregen. Zo zijn alle projecten doorgerekend. Toen is ook gebleken dat een groot aantal arbeidsbureaus delen van projecten niet had betaald. Die hebben toen allemaal een navordering gekregen. D.m.v. stringente incassoprocedures is toen een groot deel van de financiële problematiek tot een oplossing gebracht. In de tijd dat ik met Diana Spencer aan het werk was ten behoeve van ons nieuwe bedrijf heb ik enkele bijeenkomsten bijgewoond over Corporate Governance onder leiding van Ruud van der Zalm. Ten gevolge van de plotselinge dood van Diana heb ik die cyclus niet meer afgemaakt. de Baak werkte met hetzelfde computerprogramma als mijn voormalige bedrijf: De cursussen/cursisten/docenten- en cursusplaatsenadministratie gekoppeld aan het boekhoudprogramma FARAO van MINIHOUSE (later Multihouse) in Gouda en Apeldoorn. Het FARAO-programma bevatte ook een kostenplaatsenadministratie waarmee onder deskundige begeleiding van MINIHOUSE in die tijd een duidelijk beeld van alle projecten opgebouwd had moeten worden. Die projectenadministratie kan als basis dienen voor de boekhouding zoals ik die ten behoeve van onze holding voor ogen had. John Stalker is een Britse politiefunctionaris die thans betrokken is bij het onderzoek naar de dodelijke ontvoeringspoging van prinses Diana op 31 augustus 1997. Nadien heb ik - kort voor de creatieve brainstormsessies voor de ANWB - nog een gesprek met Ruud gevoerd in de bungalow waar eerder de activiteit Nieuw Elan een aanvang had genomen. Ik vond het genant om mijn collega Ruud nog met dat probleem over 'stalking' te confronteren aangezien dat zijn baan kon kosten en een stevige schadevergoeding van rond de 25.000 gulden, zoals te doen gebruikelijk. Ik heb hem alleen laten weten dat ik geïnteresseerd was in een joint venture met de Baak en een gezamenlijk gebruik van de daartoe benodigde computerapparatuur. Ruud heeft mij toen laten weten dat de Baak had gekozen voor een compleet nieuwe computerinstallatie. Daar is het toen bij gebleven. De allerlaatste keer dat ik Ruud heb gezien en aangesproken was tijdens de nieuwjaarsborrel van de Baak-kring in het jaar 2000. Toen ik daar in gesprek was met een goede vriend kreeg ik van ADINE TJEENK WILLINK een glas water aangeboden en verzocht hotelmanager Alex van 't Hooft ("Ik heb met Liesbeth een plan gemaakt in 1991"."Ja dat weet ik. Trouwen". "Maar ze is toch getrouwd?". "Dat weet ik niet".) mij in de directiekamer te komen. Daar trof ik onze collega's Ed Hagendoorn, Harry Starren en diens nieuwe collega Martin Metselaars, terwijl Ruud van der Zalm op de achtergrond achter zijn computer werkzaam was. Naar zijn zeggen had hij een nieuwe betrekking aanvaard bij het VNO te 's-Gravenhage. Volgens de heer Metselaars had de uitnodiging voor dat gesprek betrekking op mijn 'relatie' ("Whatever that may be") met jou. Harry Starren liet mij weten dat het gesprek voorts betrekking had op het gesprek dat wij tijdens de pauze van het concert van Mahler in het Amsterdamse Concertgebouw op 11 januari 1999 en het advies van Ed Hagendoorn om Mr. Abraham Moszkowizc - die ik dezelfde avond had gesproken in de naastgelegen Bar Bodega Keyzer - als mijn advocaat aan te trekken en mijn brief aan de heer Moszkowicz als gevolg van dit advies. In dat gesprek heeft Harry Starren mij verzocht de relatie met de Baak gedurende een half jaar te verbreken en mij toegezegd mij na een half jaar een geagendeerde uitnodiging te doen toekomen. Nadat hij mij had laten weten geen advocaten bij deze aangelegenheid te betrekken heb ik met zijn voorstel ingestemd en ben nadien - na kort afscheid van mijn vriend te hebben genomen, die mij een lift naar het Centraal Station van Leiden had aangeboden - per bus en trein naar de Keizer Karelstad teruggekeerd. Met die gedachte ben ik gisteren om 10.40 uur met de trein via Nijmegen Centraal naar Utrecht vertrokken. Na in de Telegraaf kennis te hebben genomen van het artikel Paar wilde trouwen in buitenland las ik in Spits We logen niet tegen premier. Na het huwelijk is het over met de staatsrechtelijke positie van Friso. Hij kan dan eindelijk plaats nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux en Mabel kan de rechtmatigheid van mijn vordering bevestigen cf. brief Operationalisering. Ruzie is niet mijn werkwijze. Nooit geweest. Het wordt weer tijd om samen de problemen - als vanouds - constructief aan te pakken. Excuses zijn op zijn plaats t.a.v.

1. Het functioneringsgesprek in Noordwijk: beoordeeld op taken die geen deel uitmaakten van mijn functie-omschrijving. Dit heeft zelfs tot echtscheiding geleid. Mijn toenmalige echtgenote was het toen volstrekt oneens met de gevolgde procedure en had mij met klem geadviseerd dat beoordelingsformulier niet te ondertekenen.
2. Brief van Gijs van Amstel inzake "stalking". Deze vorm van smaad kan hem wel eens zijn baan kosten als advocaat. Een soort penalty ad Hfl. 25.000 met een
rode kaart, zoals in de voetballerij te doen gebruikelijk.

Ruud van der Zalm heeft - zoals we hierboven zagen - die term ook al eens gebezigd. Desalniettemin heb ik Ruud laten weten dat ik hem graag zie als financieel directeur van onze holding ref. Feedback. Ruud is de facto de eerste getuige van mijn relatie tot Diana. Twee dagen na haar eerste bezoek heb ik hem daarvan in kennis gesteld aan de bar van de Baak. Het was op 10 september 1996. Voor aanvang van de Strategisch Perspectief-bijeenkomst Spin in het web duizendpoot? o.l.v. Diana Watts. "Je bent nu geïnvolveerd" heeft Ruud mij toen verteld. Diana Watts heeft mij toen op soortgelijke wijze begeleid als maandag André Kuipers naar de Sojoezraket. Thans is Johan Friso in de positie om de "Cervantesraket" conform mijn eerste verzoek aan hem op diezelfde 10 september 1996 in de juiste koers te brengen. 11.38 Ik passeer nu Bunnik. Bekend van mijn korte onderhoud met Paul Rosenmöller inzake zijn opmerking tijdens de begrotingsdebatten van september 1996: "Het speelveld is uitgezet, de wedstrijd kan beginnen en de winnaar is al bekend". Voorts gelezen in Metro 'Hoger bod van Air France is niet mogelijk' (785 mio). Hierbij is geen rekening gehouden met de eventuele overnameprijs van mijn handelsmerk door de Spanjaarden. Utrecht a. 11.44 12.00 Postbus geledigd. Ik trof er slechts twee bedelbrieven aan van Zuster Michaela en het Internationaal Parkinson Fonds. Echter niet als inhoudelijke reactie op mijn brieven Uw brief van 10 september 2002 en Uw brief van 28 januari 2004 van 24 maart jongstleden. Daar kan ik dus niets mee. Ook geen uitnodiging uit de residentie. Ik verzoek je daarom mijn honneurs waar te nemen, a.s. zaterdag in Delft. In de Financiële Telegraaf zag ik een foto van Leo van Wijk, met Wim Kok en Cees van Lede i.v.m. de dreigende inlijving van de KLM door de Fransen. Henk Lulofs heeft mij na afloop van het kerstdiner in 1990 op de Baak namens Van Lede bedankt voor het feit dat ik hem heb verlost van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de Stichting Nieuw Elan ten bedrage van Hfl. 2 mio. Daar mag nu wel iets tegenover staan. Love is a two way street. Also in Business. 13.15 Ik passeer Boxtel, één van mijn meest succesvolle cursusplaatsen in 1980 t.g.v. gratis PR. Graag maak ik weer gebruik van mijn eigen netwerk. Nu m.b.v. internet. Back to basics dus. Ik begrijp nu wel dat GB en LV die computerschijven bij mij in Maarn hebben laten weghalen om te voorkomen dat PO er gebruik van zou maken binnen een andere rechtspersoon. Dat is bij mijn weten nooit gebeurd. Vanaf nu wil ik er echter weer graag gebruik van maken - onder acceptabele condities - voor de opbouw van de nieuwe zaak. Eindhoven a. 13.25 v. 13.38 Bus 171 richting Dommelen. VALKENSWAARD a. 14.07 m 15.00 uur werd ik bij Alphamega op het Deken Mandersplein 2 ontvangen door Joris Dillemont met de mededeling dat de directie had besloten geen rondleidingen meer toe te staan door het bedrijf. In het kort heb ik hem daarbij het hoofddoel van mijn bezoek uiteengezet: commercialisering van mijn website onder het motto:

CERVANTESONLINE IS ONBETWIST
VOOR U DE SPANJESPECIALIST

Hierbij heb ik hem de vier foto's van Me and My Lady verstrekt, alsmede mijn visitekaartje. 15.25 Gebeld inzake Cees van Lede en de vijandige overnamepoging van de KLM. Vervolgens met de bus naar Eindhoven voor bezoek aan Ramon op de TU. Voordien heb ik ook nog een kort bezoek gebracht aan de Kamer van Koophandel aldaar.

Ik vond daar de nieuwsbrief van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) en heb gevraagd met wie zij thans samenwerken in Spanje aangezien de opbouw van ons bedrijf een jarenlange vertraging heeft opgelopen ten gevolge van het faillissement van de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel in 1993 en de overname door het bedrijf IVC (International Venture Consultants) dat in die tijd een bedenkelijke reputatie genoot. Na een gezellige barbecue met Ramon en zijn huisgenoten - met Mark, die vandaag met zijn echtgenote naar New York vertrekt - ben ik met de trein van 21.38 naar de Keizer Karelstad vertrokken, waar ik na een oponthoud van een half uur in 's-Hertogenbosch om 22.40 uur arriveerde.

Woensdag 21 april 2004
Top 7 van 7 zoekopdrachten
1. la vida de princess diana españa 2. construcciones en el salvador 3. estampas greco romanas 4. instituto cervantes in belgium 5. instituto cervantes utrecht 6. la moncloa 7. Ruud van der Zalm
Vandaag is dus ook het Belgische 'Instituto' in beeld gekomen dat ons i.v.m. het medegebruik van mijn handelsmerk in de Benelux vanzelfsprekend nog een substantieel bedrag verschuldigd is. Inmiddels zie ik terzake ook mijn brieven aan voormalig Minister-President Kok verschijnen in de Top 90 van 90 verwijzende pagina's. In dit verband is bericht THE INVISIBLE MANAGER vandaag op plaats 17 binnengekomen. Dit is een uitermate positieve ontwikkeling. Wat die reis naar Segovia betreft heb ik de informatie inmiddels ontvangen van Léontine Freeve. Ik heb er nog geen beeld van of het past binnen mijn budget, aangezien mijn debiteuren klaarblijkelijk nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. De zorg voor mijn moeder vormt nog even een voorbehoud. In de zomer ga ik graag naar My Friends at Althorp House. Mijn wensen en verlangens staan in deze brief, alsmede op mijn website. HARTELIJKE GROET

22 APRIL 2004 ZEVEN JAAR NA DATO

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN