FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

DONDERDAG 26 APRIL 2007

Na ontvangst van een aangetekend schrijven uit Nederland onder nummer 3S RRRW 4511416 heb ik mij vandaag gewijd aan het verwijderen van een aantal documenten waarin betrokkenen waren vermeld. Ik beschouw de betreffende problematiek thans als afgehandeld. DE STATISTIEK: 1093 bezoekers. Maandgemiddelde 969. Jaartotaal 315.793. In de Top 100 van 4457 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 15. 26 OKTOBER-BORREL TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN 29. SPOORZOEKEN 58. NIEUWE START 77. DE DA VINCI CODE en 98. REPORT 35 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - THE ULTIMATE PREPARATIONS De Top 20 van 755 zoekopdrachten 1. peter vincent schuld 2. thomas triebels 3. tjeb maris 4. afnemersanalyse 5. diana spencer 6. princesa diana 7. conmemoración del 5 de mayo 8. peter-vincent schuld 9. CEES AHSMANN10. erna zwart brummen 11. hakkelaar 12. inspirine 13. patrick stokx 15. amway 16. antonio alegro redondo 17. brindley 18. george churchill and mccorquodale 19. jaap leeuwenburg 20. jacques van der ent. De laatste ontwikkelingen inzake de bankenfusies treft u aan in BANK CERVANTES BENELUX.

27 APRIL 2007 BIJ DE VEERTIGSTE VERJAARDAG VAN KROONPRINS WILLEM-ALEXANDER