DRIEHONDERD ZEVEN EN TWINTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 16 JULI 2008

WAARDE COLLEGAE

Ik kocht vandaag een boekje met nieuwe postzegels. Hierop prijkt een oude bekende.

Het is een mooi eerbetoon aan Majoor Alida Bosshardt. Zij is vermeld in SLEUTEL NUMMER 14, NEW LONDON CHORALE, DE BAKENS VERZETTEN, VORSTELIJKE ZAKEN, MAAND VAN DE WAARHEID, PRESIDENT'S NIGHT, NICOLA FORMBY, JOINT VENTURE, NEW HOPE, EBFORD, VANUIT HISTORISCH PERSPECTIEF, ENGAGEMENT, SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, HET ELFDE GEBOD, PARTIJEN STEMMEN IN MET REGEERAKKOORD, HET JUISTE EFFECT, HERSTART, CONGRES VOOR HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN AAN DE COSTA DEL SOL (1), MERCOSUR, ERNST HIRSCH BALLIN EN PIETER WINSEMIUS, HET GEHEIME WAPEN, DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE en AMBASSADORSHIP.

BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL D.D. 21 JULI 2008 HET STAMCAFÉ