UITZICHT VANUIT HOTEL EMPERADOR IN BUENOS AIRES

Datum: Donderdag 12 mei 2005 Betreft: CONGRES VOOR HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN AAN DE COSTA DEL SOL (1) Kenmerk: 20050512JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van dinsdag 10 mei. Rond het middaguur heb ik brief Duetgroep ter verzending in de brievenbus van het postkantoor Nijmegen-Dukenburg gedeponeerd, zoals het er volgende maand op mijn website uit gaat zien.

Woensdag 11 mei Ik heb van Dr. Dofferhoff de uitslag van het bloedonderzoek gekregen. Het ferritinegehalte was 37 en is nu 52. Dat moet dus nog iets naar beneden. De leverwaarde is van 200 gedaald naar 96. Dat moet 50 zijn. Er zit dus wel verbetering in. Ik probeer nog gezonder te gaan leven. Het suikergehalte is iets verhoogd. Boven de 7. Daar moet het onder blijven. Afspraak: volgende aderlating in augustus of september. Na mijn terugkeer uit Spanje. Ik heb weer last van enige uitputtingsverschijnselen. Daarom ben ik gistermiddag tot 23.00 uur naar IXAT gegaan. Ik kwam direct bij toen ik met een vakgenoot kon praten. Een medewerker van AKZO-NOBEL, die zich bij dat bedrijf met management-opleidingen onledig heeft gehouden. Het lijkt wel of alle vermoeidheidsverschijnselen verdwijnen zodra ik mij met mijn werk kan bezighouden en hierover kan communiceren. Ik had een gemoedelijk onderhoud met Jan Bredie over diens Nijmeegs Werktheater. Ook had ik een uitgebreid gesprek met de heer Mazzola uit Geldermalsen. Vermoedelijk verre familie van een voormalige bekende voetballer van AC Milan. Zijn voorouders zijn klaarblijkelijk met de troepen van Napoleon mee naar Nederland gekomen. Hij is lid van de Lionsclub van Geldermalsen. En al gauw spraken wij over onze familiegeschiedenis. Hij liet mij weten een goede bekende te zijn van Baron Frans van Verschuur uit Beesd. Volgens mijn genealogieprogramma is de baronnale familie van Verschuur een afstamming van Jan van der Heyden uit Gorinchem, zoals beschreven in mijn laatste brief aan Karin de Winter. In dit verband vond ik het aardig van Pascal Kamperman om in 'De Verlenging' van afgelopen maandag een elftal van Baakse Boys uit te nodigen. Over de familie Van Verschuer beschik ik over onderstaande informatie.

Nog niet verwerkte aangetroffen genealogische informatie in het Centraal Bureau voor de Genealogie te 's-Gravenhage:

Gorissen van der Heijden van Verschuer

1670 11 Decemb. is gebooren Sara van der Heijden.
1705 29 Augustus is gebooren Jacoba van der Heijden.
1710 22 Augustus is gebooren Sara van der Heijden.
1729 den 6 April is getrouwt Jacoba van der Heijden met Joannes Decknatel.
1730 den 6 Februarij is gebooren Jan Decknatel de Jonge.
1731 den 15 December is gebooren Jacobus Decknatel 's morgens tussen 7 en 8 úúren
den 28 do. is gestorven Jacoba van der Heijden oud 26 Jaaren en 4 maanden.
1733 den 20 Januarij is getrouwt Sara van der Heijden met Jan Brants (de oude geb. 1703).
den 30 Augustus zijn gebooren Jan & Hester Brants.
den 24 November is overleeden Jan brants de Jonge oud 12 Weecken & 2 daagen
1734 den 19 October is gestorven Hester Brants out 1 Jaar 1 Maand en 19 dage.
1735 den 23 Maart is geboore Jan Brants dog aanstonts overleede.
1736 den 21 Maart is Geboore Cristina Brants.
1737 den 28 Maij is overleede Christina Brants out zijnde 1 Jaar 2 Maande en 7 dage. buijte op Swaan Wijk.
1738 den 18 September is geboore Jan Brants.
1741 den 2 Maart is Geboore Jacob Brants nu schrijvende Jan Jacob Brants.
1758 den 18 February is overleeden Jan Brants (de Jonge).
1775 den 1 Januarij is overleeden Sara van der Heijden.
1782 den 12 december is overleeden Jan Brants (den oude).
1764 den 28 October is Jacob Brants (getroud met Anna Maria de Neufville, welke laatste den 27 December 1782 is overleeden.

1768 2 Febr. Geb. Jan Isaac de Neufville Brants getrouwd met Louise Hartsen in tweede Huwlijk. Van dezen bestaat in de zijlinie niet dan eene broeders dochter Anna Maria gehuwd met B.A. Baron van Verschuer.
1805 12 Febr. Geboren Antoni Brants, jongste zoon van den voorgaanden in derde Huwelijk getrouwd met Elisabeth Mechteld Jordens uit Deventer, hij zelve woonachtig op den huize Joppe in Gelderland en Lid van Gedeputeerde Staten van dat gewest. Van dezen bestaat in de zijlinie een Broeders zoon genaamd Jan Isaac gehuwd met M. van Löben Sels uit welk huwelijk verscheiden kinderen.
1836 24 Juni Geboren Mattheus Pieter Brants oudste zoon van den voorgaanden en E.M. Jordens.-

Voor woordelijk eensluidend afschrift,
Arnhem, den 11 April 1892.

Ik heb de heer Mazzola laten weten dat men er hier in Nederland klaarblijkelijk aan hecht om onze familienaam dood te zwijgen. Tijdens de viering van Koninginnendag in Leiden in 2000 had de omroepster van de NOS klaarblijkelijk niet door dat Hare Majesteit daar in gesprek was met schilder Jan van der Heijden. Hij was evenals jouw familie Vlaams doopsgezind. Ik heb hierover uitgebreid met de heer Mazzola van gedachten gewisseld. Bij binnenkomst in de sauna werd ik overigens al direct begroet met de naam 'Cervantes' en de vraag "Mijn Heer van der Heyden. Kunt u niet iets missen voor ons project op Sri Lanka met die stichting van u en contacten met al die kroonpinsen?" Ik heb de desbetreffende jongeman laten weten dat ik geen enkel idee heb over hoeveel geld de rechtspersonen beschikken waaraan mijn naam verbonden is. Ik mag immers aannemen dat er al heel wat van mijn boeken zijn verkocht via Amazon.com Zoals ik al eerder heb laten weten ben ik bereid om een deel van het vermogen van onze stichting aan giro 555 beschikbaar te stellen zodra alle juridische zaken zijn afgerond en ik over een volledig accountantsrapport beschik. Dit om het voorbeeld van Guusje ter Horst te volgen zoals beschreven in De Aftrap. Vanzelfsprekend heb ik met de heer Mazzola gesproken over de verantwoordelijkheid van Mohamed Al Fayed voor Diana's overlijden en de door hem te vergoeden schade aan onze limited. De feiten zijn helder. Dat behoeft verder geen nader betoog. In dit verband ben ik uiteraard benieuwd naar wat er vandaag allemaal op de rechtbank in de Graad van Roggenstraat in Utrecht aan de orde is gekomen. 22.00 Zojuist heb ik op Nederland 3 de reportage gezien over Wim Kok. Met tal van overbekende situaties waarbij wij betrokken zijn geweest. Opmerkelijk is hierbij het jaar 1991 waarin ik in de WAO ben geraakt ten gevolge van de toenmalige maatregel binnen het kabinet Lubbers - waarbinnen de heer Kok toen Minister van Financiën was - om geen investeringen meer te verrichten in opleidingen voor werkzoekende academici. Hetgeen mij toen mijn baan heeft gekost (gesprek tussen jou en mij in de auto onderweg naar Diemen: "Dan staan jij en ik op straat".). Hij bevindt zich thans in een positie waarbij wij hem kunnen betrekken bij het te organiseren eerder geplande Congres in Torremolinos dat door tal van omstandigheden geen doorgang heeft kunnen vinden. Zo trof ik ook het visitekaartje van de heer F. de Klerk van DOOR (bijgevoegd).

Ik heb hem op 20 april gesproken in de RAI. Ik hecht eraan dat dit congres wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van onze holding. In dit verband is het mij opgevallen dat de afgelopen weken om 18.00 uur regelmatig de beeltenis van Hans van den Broek op RTL4 werd vertoond met een glas champagne in de hand. Ik hoop hieruit te mogen opmaken dat jij hem inmiddels in onze Raad van Bestuur hebt kunnen opnemen. Uiteindelijk heeft hij vanuit de Baak dezelfde toegevoegde waarde opgedaan als jij en ik. Ik citeer mijn genealogie.

Minister van Buitenlandse Zaken. Gehuwd met Josephine Adriana Antoinette van Schendel. Opleiding: Gymnasium A Alberdingk Thymlyceum Hilversum; Rechten Rijks Universiteit Utrecht; senior-management 'De Baak' Noordwijk. Loopbaan: advocaat ROTTERDAM (1965-1978); directie-secretaris ENKA Arnhem (1969-1973); commercieel manager ENKA Arnhem (1973-1976); lid Tweede Kamer (1976-1981); staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (1981-1982); minister van Buitenlandse Zaken (sedert 1982). Funkties: voorzitter Commissie voor Bezwaarschriften Rheden; lid Tweede Kamer (1976-1981); lid vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Justitie. Datum info: 14.09.1983.

Daar komt bij dat wij nog bloedverwanten zijn, zoals te zien is op de titelpagina van zijn genealogie. Hier heb ik een foto van mijzelf afgebeeld. Dit om de eenvoudige reden dat ik nog geen toestemming heb om zijn foto op mijn website te gebruiken. Onze bloedverwantschap beschouw ik als een basis voor een goede samenwerking. De statistiek van vandaag. 2316 hits. 341 bezoeken, gemiddeld 707. Jaartotaal

100.024 bezoeken.

Nieuw in de Top 20 van 124 zoekopdrachten 8. letterstoelizabeth Het lijkt mij een goede zaak om mijn brieven aan jou gezamenlijk in boekvorm uit te geven. Jij weet beslist wel een goede uitgever. Het past bovendien binnen het kader van het geschenk dat de directie van de Baak tijdens het veertigjarig bestaan heeft gekregen. Ons boek dient dan in het middelste vakje te komen met alle andere gerelateerde verhalen eromheen. 9. preparar el dele gratuito Dat betreft een gratis voorbereiding op het examen 'Diploma de Español como Lengua Extranjera' Een goede motivator om aan de activiteiten van onze Cervantes Studiecentra deel te nemen. Zo heb ik gisteren ook een DVD gekocht met de film DON QUIXOTE van Hallmark Entertainment.

Het lijkt mij een aardig idee om leden en donateurs van de Cervanteskring deze film (winkelprijs bij de Free Record Shop 7,99 euro) cadeau te doen en daarbij tevens uit te leggen wat er in die film onder 'minnares' wordt verstaan in de zin: 'Hij poetst zijn verroeste harnas wat op, haalt zijn vriend Sancho Panza over hem als schildknaap bij te staan, en promoveert en passant ook nog even de boerendochter Aldonza tot zijn minnares (Dulcinea, JH).' 13. peter van der heyden drugs Ik vind het bepaald onwenselijk dat onze familienaam in verband wordt gebracht met drugs. Mijn standpunt terzake is al bekend vanaf mijn eerste bezoek aan de Caledonia in de haven van Amsterdam: alle drugs horen thuis in de verbrandingsovens van de gemeentereiniging. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de verplichtingen terzake van de heer Zalm d.d. 28 november 1996 e.v., die ik zojuist in het programma van onze Nederlandse grootinquisiteurs heb mogen bewonderen op RTL4. Het deed mij deugd hierbij te kunnen vaststellen dat hij in dit interview mijn visie inzake de euro volledig heeft weergegeven. DE PAARSE KROKODIL is wel een leuke vondst. 19. alida bosshardt heeft met Hare Majesteit ooit een bezoek gebracht aan de Amsterdamse wallen.

In dit verband is mij gevraagd of ik in Spanje geïnteresseerd ben in de exploitatie van een escortbureau. Hierop heb ik laten weten dat ik dat niet tot mijn CORE BUSINESS reken. Ondanks mijn eerdere onderzoekingen op dat gebied. Maar dat diende wél een DOEL als verwoord in één van jouw telefoongesprekken met Tjitse Breuker. Daarbij was ik vooral geïnteresseerd in de spiegels om mij heen. Het betrof toen mijn werkzaamheden onder Liberiaanse vlag à raison van 15.000 - niet declarabele - peseta's, die in een later stadium op structurele basis door voormalig wethouder Rob Oudkerk in Amsterdam navolging heeft gekregen. Mijn werkzaamheden terzake hebben echter op volledig wettelijk toegestane basis plaatsgevonden binnen het kader van mijn onderzoeksproject naar de behandeling van Diana door mijn Spaanse landgenoten. Inzake de exploitatie van het Spaanse escortbureau werd ik verwezen naar een manager met de voornaam 'Ger'. Ik heb echter al jarenlang een zakelijke verbintenis gehad met een collega met die voornaam. Daar heb ik op 7 juli 1987 definitief een punt achter gezet. Met pijn in het hart. En al helemaal nadat jij mij onder het motto "Stap maar in en laat de rest maar lopen" had laten weten dat je mijn toenadering op Witte Donderdag 1991 niet zozeer op prijs had gesteld.

Donderdag 12 mei 2005 2719 hits. 243 bezoeken, gemiddeld 668. Jaartotaal 100.264 bezoeken. In de Top 100 van 554 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 5. 26 oktober-borrel 6. 'Letters' ter attentie van Lady Sarah MacCorquodale 7. Business Plan Instituto Cervantes England and Wales on behalf of The Princess of Wales 12. My Dear Royal Highness 14. MAXIMILIAAN 26. Verdrag van Nice door GERRIT ZALM gisteravond aangestipt 32. Wir Herren von Heyden Hierop heb ik Karel Aalbers uitsluitend duidelijk willen maken dat Keizer Karel nooit zijn achternaam heeft gedragen. Het is belangrijk dat wij ons tot de realiteit beperken. 36. Eerste uitgebreide brief aan Prinses Diana 41. Poppetjes 47. Vossenjacht 60. Cervantes Management Centrum 68. Wij Heren van Middachten 79. Tendenzen 84. De Grote Sprong

86. El Gran Teatro del Mundo 87. Fusieproces 89. Corporate Identity 90. Koninginnendag 91. Kerstverhaal 94. Het Wonder van Den Haag 99. Alles op zijn plaats 100. Bilderberggroep

Nieuw in de Top 20 van 145 zoekopdrachten 17. aangifte verhuizen nijmegen Dit betreft mijn vertrek van de Wellenkamp 15-30 in 1997. In verband met mijn toendertijd voorgenomen verhuizing naar Engeland heb ik daar in eerste instantie overleg over gevoerd met makelaar Soeteman op de Oranjesingel. De heer Soeteman heeft mij nadien in contact gebracht met het makelaarskantoor Maxwell-Heppell in Warwick. Op 18 maart 1997 is er tot overdracht van het pand besloten per 1 juni 1997. Nadat ik in Henley op 24 april 1997 - daags na mijn gesprek met Sergeant David Sharp - dit kenteken

had waargenomen op de goudkleurige Mercedes 280D heb ik geconcludeerd dat ik tot 28 september naar de Benelux moest terugkeren. Daar heb ik hals over kop het appartement op de Neude gekocht "for the time being". Dit heb ik op 23 mei 1997 aan de toenmalige Burgemeester van Nijmegen, mr. Ed d'Hondt gemeld in mijn brief Adreswijziging. Ik heb de heer d'Hondt overigens van al mijn persoonlijke ontwikkelingen in relatie tot Diana op de hoogte gehouden. Alsmede over de historische rol van de Van der Heydens als oudste familiegeslacht van de Keizer Karelstad. Op 17 december 1996 heb ik hem middels zijn medewerker, de heer G. Schoonderbeek, mijn volledige berichtgeving aan Prinses Diana overgedragen. De heer d'Hondt heeft dit correspondentie-overzicht, zoals gemeld in de brief van 18 december 1996, direct na de oprichting van Instituto Cervantes Limited England and Wales (bijlage aangehecht), met referte aan zijn kenmerk PD20/GSch met mijn goedkeuring overgedragen aan het Ministerie van Justitie t.a.v. de Directie Bestuurszaken. Binnen het kader van 'DE GROOTSTE NIJMEGENAAR ALLER TIJDEN' heb ik de heer d'Hondt mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales in Theater LUX, direct na de bespreking over de 'beetje integere' Nijmeegse politiek op 3 februari 2004 ter hand gesteld ten behoeve van de gehele Gemeente Nijmegen. Bij Nieuw Elan was ik één van de ouderen. Ik vond echter erg veel inspiratie bij mijn jongere groepsgenoten in de AtM-groep. Daar ga ik graag mee verder. Morgen ga ik weer naar Wellecom in Ellecom. HARTELIJKE GROET, JOHN P.S. Van Harry Starren heb ik nog steeds een geagendeerde uitnodiging tegoed.

13 MEI 2005 CANDLE IN THE WIND