TWEEHONDERD ZEVEN EN VIJFTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DINSDAG 1 JANUARI 2008

Gelukkig nieuwjaar allemaal. Vandaag is het zeven jaar geleden dat ik mijn brieven ACHT JAAR PAARS EN ORANJE heb verzonden aan de toenmalige MINISTER PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en zijn ministers van ECONOMISCHE ZAKEN en FINANCIËN terwijl het ROOD zich reeds kort na de oprichting van de STICHTING CERVANTES BENELUX in 1992 heeft afgescheiden van HAAR TOENMALIGE ECHTGENOOT. In mijn optiek teneinde ONS GEPLANDE FAMILIEBEDRIJF gestalte te geven. Vanuit deze achtergrond kijk ik op deze eerste dag van het jaar 2008 naar de nieuwe statistiek van vandaag: De Top 10 van 78 eerste pagina's Ook hiervan is de eerste binnenkomer vijftien jaar oud: 1. ¡FELIZ AÑO NUEVO! TER ATTENTIE VAN CHRISTINA MESSER UIT ZWITSERLAND 2. DE EERSTE VACATURE VOOR CERVANTES EMPLEO 3. JE ETEN VERGETEN 4. / 5. LOOPBAAN JOIHN L. VAN DER HEYDEN 6. NIEUW ELAN

7. VERZONDEN POST REGERING BELGIË 8. VEREISTE PAPIEREN 9. DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR 10. CERVANTES INTERPRET SERVICES De Top 99 van 99 verwijzende pagina's. CERVANTES.NU: 2. DE ONTVOERING VAN DIANA 3. SPOORZOEKEN 9. DE RODE HOED 10. BRANDING 11. JAN SNELLENBURG 12. ¡FELIZ AÑO NUEVO! TER ATTENTIE VAN CHRISTINA MESSER UIT ZWITSERLAND 14. SARA SAZ 16. CONDOLENCES TO MR MOHAMED AL FAYED In de veronderstelling dat DIANA in onderhandeling was met hem en zijn zoon inzake participatie in ONS FAMILIEBEDRIJF wist ik op dat moment nog niet wat zijn zoon met MIJN VERLOOFDE had uitgespookt. Dat verhaal inzake een mogelijke zwangerschap heeft de heer AL FAYED nadien pas in de wereld geholpen. Die veronderstelling is overigens tot op de dag van vandaag niet op basis van verifiëerbare feiten vastgesteld. Al bij al een onverkwikkelijke zaak. 19. WEEKLY REPORT 26 TO MY ROYAL HIGHNESS LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - WE ORGANIZE TO SUIT YOU 26. TOLEDO CERVANTESONLINE NEDERLAND: 7. EEN NIEUW BEGIN/A NEW START CERVANTESONLINE BELGIË: 8. CASAUBON CERVANTESWEB NEDERLAND: 15. LIESBETH EN RAQUEL 17. CORRESPONDENTIE MET HET HAAGS JURISTEN COLLEGE 18. CORRESPONDENTIE MET KNIJFF MERKENADVISEURS 21. NETWERKOPBOUW SPANJE IN 1992 De Top 5 van 5 zoekopdrachten 1. diploma universidad alcala 2. gif (feliz año nuevo) 3. cheques bbva 4. feliz año nuevo mi ex amor 5. un feliz año para mi ex. TOELICHTING 1. diploma universidad alcala betreft dit diploma

Hij is mij verleend door de PRESIDENTA van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL, mevrouw SARA SAZ naar aanleiding van de lezing over DE GEESTELIJKE RELATIE TUSSEN HEYDAUS, ERASMUS EN CERVANTES, die ik op 24 JULI 2003 heb uitgesproken in de rechtenfaculteit van de UNIVERSITEIT VAN ALCALÁ DE HENARES - CERVANTES' BIRTH PLACE TOWN - op advies van de ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGER MR. PHILIP HOMER in STRATFORD-UPON-AVON. 2. gif (feliz año nuevo) Hierbij denk ik aan de brief met de titel CHAMPAGNE 4. feliz año nuevo mi ex amor Idem dito. Met dien verstande dat ik LIESBETH niet beschouw als mijn 'ex amor'. Ondanks het feit dat contact tussen ons niet was toegestaan door ONZE ADVOCAAT is zij altijd MIJN GROTE LIEFDE gebleven. Tot op de dag van vandaag. 5. un feliz año para mi ex. In dit verband gaan mijn goede wensen eveneens naar mijn voormalige echtgenote in LEERSUM en haar partner. 17:00 Ik ga nu naar LE FIGARO en daarna uiteraard naar WIJCHEN NOORD. De geboorteplaats van het INSTITUTO CERVANTES. SEE YOU ON TELEVISION.

2 JANUARI 2008 6601 CB 28