DONDERDAG 11 MEI 2006

Vandaag was er weer enige ruimte om mij aan Latijns-Amerika te wijden. Dit werd mijn eerste directe contact met dit Spaanssprekende werelddeel. Daartoe ben ik eerst naar de bijeenkomst geweest in het Maison de la Recherche van de Universiteit Sorbonne in de rue Serpente nummer 27. Bij binnenkomst om 10:40 was ik daar getuige van een lezing van de heer Eduardo Ramos Izquierdo van de Universiteit van Limoges. Hij gaf een uiteenzetting over enkele invloeden van Parijs op de Latijns-Amerikaanse schrijvers Paz, Cortázar en García Márquez. Vervolgens (11:00) kwam onze Colombiaanse collega Camilo Bogoya González (Doctorandus aan de Université Paris III) aan het woord over de Parijse levensjaren van Gabriel García Márquez. Ik had hem afgelopen dinsdag al laten weten dat in Nederland met name de kartels van Cali en Medellín bekend zijn. Naar zijn zeggen bestaan die niet meer. Dat deed mij deugd. Mijn STATE OF THE UNION heeft dus klaarblijkelijk effect gesorteerd. Het is dus zaak dat de heer GERRIT ZALM thans ook zijn wettelijke verplichtingen nakomt jegens de STICHTING CERVANTES BENELUX. Tot slot (11:25) kwam er een echte dichter aan het woord. De heer Orlando Jimeno Grendi uit Chili. Hij sprak over de schrijver Vicente Huidobro ofwel de poëzie van de fenix van Parijs. Een thematiek die mij sterk aansprak in verband met de gebeurtenissen op 25 mei 1992 in Sevilla. Om 13:00 bevonden wij ons opnieuw in de Salles des Actes van de Sorbonne in de Rue Saint Jacques nummer 54. Onder leiding van Eduardo Ramos Izquierdo werden de volgende inleidingen gehouden. 13:00-13:20 Luísa Ballesteros Rosas (Universiteit van Pontoise): Flor Romero: een andere visie op de geschiedenis in het licht van Parijs was gepland maar is niet doorgegaan. In plaats daarvan gaf de heer Inocencio Gómez - dichter en schrijver uit Soria in Spanje - een uiteenzetting over onder andere Pablo Neruda inzake Het poëtische project van een Chileen in Parijs betreffende de vanmorgen aan het woord geweest zijnde Orlando Jimeno Grendi. Om 13:19 kwam Luísa Ballesteros Rosas uit Colombia ten gevolge van oponthoud alsnog aan het woord. Gevolgd door (13:45) María Cristina Secci (Universiteit van Cagliari, Italië): Raadsels, leven en werk van Jorge Ibargüengoitia in Parijs (Mexico 1928 - Madrid 1983). 15:00-15:20 Milagros Palma (Caen): Latijns-Amerikaanse schrijfsters in Parijs: tussen de onzichtbaarheid en de zichtbaarwording. Hierna een uiteenzetting door Pascualita Morote van de Universiteit van Valencia over het verblijf van de Spaanse schrijver Azorín - onder meer auteur van LA RUTA DE DON QUIJOTE - in Parijs. Om 16:30 is dit gedeelte - waarin uitsluitend AEPE-leden als toehoorders aanwezig waren - afgesloten door mevrouw Milagros Ezquerro van de Sorbonne. Hierna vond van 18:00 tot 20:00 een ontmoeting plaats met Latijns-Amerikaanse schrijvers en dichters in het Centre National du Livre, Maison des Ecrivains aan de Rue de Verneuil nummer 53. Ik werd daar al direct hartelijk verwelkomd door Claude, de echtgenoot van Milagros Palma. Ik heb hem op 28 juli 2002 leren kennen in Madrid. Vanavond vertegenwoordigde hij de uitgeverij ESPACE INDIGO en lanceerde de door hen uitgegeven antologie Het Latijns-Amerikaanse Parijs. De bijeenkomst stond onder leiding van Ingrid de Armas uit Venezuela. De volgende schrijvers en dichters lazen voor uit eigen werk: José Mejía (Guatemala), Grecia Cáceres (Perú), Silvia lrrañaga (Uruguay), Vilma Fuentes (Mexico), Rocío Durán Barba (Ecuador) en Leyla Bartet (Perú). De avond werd afgesloten met een cocktail en een door de heer Alexander Freeve aan intimi aangeboden avondmaaltijd. Waarvoor mijn

HARTELIJKE DANK

12 MEI 2006 HET HUIS VAN LATIJNS-AMERIKA