29 januari 1998. Tijdstip: 16.00 uur. Betreft: UW FAX VAN HEDENMORGEN Aantal pagina's: 2. Geachte Heer Knol, Hartelijk dank voor Uw faxbericht van hedenmorgen. Het antwoord is JA. Bijgaand ontvangt U een impressie van het toekomstbeeld dat mij thans voor ogen staat. Welcome to The Family. Yours sincerely, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlage: Roos Queen Elizabeth.

30 JANUARI 1998 IMPERIAL THOUGHTS TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (BRIEF)