Instituto Cervantes Neude 30 C 3512 AG UTRECHT. Prof. Dr J.G. Knol. Moreelsepark UTRECHT. Datum: 30 januari 1998. Betreft: IMPERIAL THOUGHTS. Kenmerk: ICNBLEW/JGK980130. Geachte heer Knol, Aansluitend aan mijn faxbericht van gisteren, 16.00 uur, heb ik thans de gelegenheid wat dieper in te gaan op Uw faxbericht van dezelfde dag, daaraan voorafgaand. Ik memoreer de tekst van Uw faxbericht. "Zeer geachte Heer van der Heyden, Dank voor de toezending. Interessant maar ook een bewogen verhaal. U bent zeer actief geweest. Maar een noodlottig einde. Het is ook iets als een avonturenroman. Even een vraag:

a. Hoe herkende U op 28 september Lady Di?
b. Hebt U een copy van de invitatie van de prinses om kerst te vieren met haar?

Ik vond ook Uw brieven belangwekkend. Maar het zou aan nieuwswaarde winnen indien U ook een brief van haar aan U zou kunnen laten zien. Hebt U niet zo iets, al was het maar een krabbeltje van Lady Di. Want dat is dan "hot news". Ik zie de koppen in de krant al! Dan kunnen de drukpersen de vraag niet meer bijhouden. Dan zou ik ook wel partner willen worden. Gaarne even een kort antwoord op de vragen. M.v.g. J.G. Knol." Inmiddels heb ik hieromtrent gerapporteerd aan mijn Collega in Noordwijk. Ik kan Uw vragen alsvolgt beantwoorden. Mijn verhaal is inderdaad een avonturenroman, een wereldwijde bestseller. Het is een hedendaagse ridderroman gekoppeld aan een Shakespeariaans Koningsdrama. Ik zal Uw vragen beantwoorden. Ik herkende Lady Di niet op 28 september, maar op 8 september 1996. Voor alle duidelijkheid: 28 september 1997 was mijn voorgestelde huwelijksdatum. Op zondag 8 september 1996 bevond ik mij rond 16.00 uur in het schuurtje aan de Wellenkamp te Nijmegen om kopieën van vertrouwelijke brieven te verbranden in de barbecue. Op dat moment speelden Ajax en NEC tegen elkaar in het Goffertstadion. Ik gedenk die dag nog als De NEC-slag op de Mookerhei. De Nijmegenaren waren in een winning mood en maakten gehakt van de Amsterdammers. Er was volop helicopterverkeer in de lucht. Plotseling verscheen er een dame op het bruggetje achter mijn huis met kastanjebruin haar.

Zij was vergezeld van twee blonde kinderen op fietsjes met een oranje vlaggetje. Zij droeg een kastanjebruine pruik en een bruine mantel, die mij zeer kostbaar leek. Zo'n kostbare mantel had ik nog nooit gezien op De Wellenkamp. Zij stonden samen de eenden te voeren vanaf dat bruggetje. Ik ben toen op de bank gaan zitten aan dat water, op zo'n tien meter van de betreffende Lady en sprak haar aan. Zij reageerde niet, maar wendde zich van mij af en ging aan de andere kant van het bruggetje verder met eenden voeren. Plotseling draaide zij zich om en keek mij recht in de ogen. Het was Prinses Diana. Ik herkende Haar uiteraard aan Haar ogen. Die zijn wereldwijd bekend. Dus daar is geen enkele twijfel over mogelijk. De Nijmeegse voetballers waren blijkbaar geïnspireerd door het geheime koninklijke bezoek aan de Keizer Karelstad, want ik zal uiteraard niet de enige zijn geweest die Haar heeft herkend. De tweede keer dat Zij bij mij langs is geweest had zij geen pruik op. Ik heb haar slechts van de achterzijde gezien, maar ik herkende haar blonde kapsel onmiddellijk. Dat is het antwoord op vraag a. Vraag b: Ik heb geen kopie van de invitatie van de prinses om met mij kerst te vieren. Wél een originele brief van Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden van 13 november 1996 met de volgende tekst:

"Instituto Cervantes Benelux. t.a.v. De heer J.L. van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Betreft: prinses Diana. Leeuwarden 13 november 1996. Geachte heer Van der Heyden, Na uitvoerig overleg met prinses Diana, moeten wij u helaas mededelen dat zij met kerstmis helaas verhinderd is. Ze heeft geprobeerd haar hele agenda om te zetten, wat helaas niet gelukt is. Zij liet u weten het jammer te vinden u niet te kunnen ontmoeten, maar gebood u eigenlijk wel met kerstmis naar Het Stadhouderlijk Hof te komen. Volgens haar zeggen mag u eigenlijk kerst in Friesland, en dan vooral in Het Stadhouderlijk Hof, niet missen. Zij laat u weten dat mede door het vriendelijke personeel, het overheerlijke eten en de fantastische ambiance zij altijd met een zeer tevreden gevoel weer naar Engeland vertrekt en de beslommeringen van alledag weer volledig aankan. Een aanrader dus volgens prinses Diana. Zij zou nog wel proberen of prinses "Fergie" nog naar Nederland kan komen, maar tot op heden heeft zij telefonisch nog geen contact met haar kunnen krijgen. Mocht dit wel lukken, dan zou zij ons direct op de hoogte brengen en wij u uiteraard. Met vriendelijke groet, namens Het Stadhouderlijk Hof. Jant de Vries."

Ik heb geen krabbeltje van Lady Di, wel van Haar secretaresse van The Office of Diana, Princess of Wales, Mrs Collin MacMillan (Caroline), d.d. 23 september 1996, vanuit St. James's Palace.

Op 28 december daaropvolgend heb ik Lady Di een huwelijksvoorstel gedaan. Daar kon Zij niet om heen in Haar positie. Het gerucht dat Zij met Dodi Al Fayed in het huwelijk zou treden kan dus gevoeglijk naar het Rijk der Fabelen worden verwezen. Er was buiten mij niemand ter wereld die aan de noodzakelijke eisen voldeed om op een verantwoorde wijze een huwelijk aan te gaan met de moeder van de toekomstige Koning van Engeland. Ik had Haar inmiddels op 22 april 1997 tot Empress of the European Union benoemd. Daar had ik de wettelijke mogelijkheden voor. Mijn postzegel dateert van die dag. Aangaande deze aangelegenheid sta ik U vooralsnog uitsluitend toe te communiceren met mijn Collega Liesbeth Halbertsma in Noordwijk en bij voorkeur niet meer per fax of via de telefoon in verband met aftappraktijken. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN

24 FEBRUARI 1998 INITIATIEVEN/PROCESSTRATEGIEËN TER ATTENTIE VAN PROFESSOR DR. J.G. KNOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN