14 november 1997. Tijdstip: 13.45 uur. Betreft: BRIEF AAN J.P. NAUTA Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Knol, Aansluitend aan mijn faxbericht van gisteren doe ik u hiermede de tekst toekomen van de brief die ik vandaag aan de heer Nauta heb verzonden: MERKENRECHT. Met vriendelijke groet INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN DER HEYDEN Vice President

14 NOVEMBER 1997 DIANA TER ATTENTIE VAN PROFESSOR J.G. KNOL