Date: 13 november 1997. Time: 18.30 uur. Number of pages: 2. Geachte redactie, Op deze gedenkwaardige 13de november reageer ik wederom op een artikel over My Lady op pagina 8 en 9 van uw blad, waarin u ten onrechte stelt "Diana had nooit gelukkig kunnen worden". Dat is volstrekte non sens. Indien zij volgens planning afgelopen 28 september met mij in het huwelijk was getreden, was zij nu volkomen gelukkig geweest. Daar ben ik van overtuigd. Dus gaarne geen onzin meer in uw blad. Ik heb al genoeg onder deze situatie geleden. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Vice President Bijlage: Bericht van de Britse Koninklijke Familie d.d. 19.9.1997 gericht aan mijn bedrijf, waarin Prinses Diana Mijn Partner was. Dus houdt u zich a.u.b. bij de feiten!

18 JULI 1998 VERZOEK OM RECTIFICATIE TER ATTENTIE VAN MEVROUW WILMA NANNINGA