Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT. Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 22 oktober 1997. Betreft: COMMISSIE KNOL Kenmerk: ICNBLEW/JGK971020. Geachte heer Knol, Aansluitend aan mijn brief van eergisteren ontvangt u hiermede afschrift van mijn brief 22 OKTOBER 1997 FUNCTIEWISSELING TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA JAN PETER NAUTA. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Brief 22 OKTOBER 1997 FUNCTIEWISSELING TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA JAN PETER NAUTA te Utrecht. Government Game Competitie Regeren Is Vooruitzien!

27 OKTOBER 1997 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (FAXBERICHT)