19 juli 1995 TELEFAX Destination: Politie Nijmegen. Number of pages: 1. Ik meld u dat mijn flat momenteel reeds drie uur wordt geobserveerd door een donkere man met een witte pet en een wit jasje. Ik verzoek u om contra-observatie. Vanmiddag ga ik per trein naar de Sauna Lucaya in Oss. Hartelijk dank voor uw medewerking. Hoogachtend, J.L. van der Heijden NIJMEGEN

18 AUGUSTUS 1995 TOP ONTMOETING