Stichting Cervantes Benelux. Zwanenveld 91-21. 6538 SH NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Accontantskantoor R.M. Tijssen. Ter attentie van : De heer B. Hubbers. Inzake: Stichting Cervantes Benelux. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 31 december 1992. Aantal pagina's: 1. Betreft: BALANSGEGEVENS 1992. Geachte heer Hubbers, Hartelijk dank voor uw medewerking bij de totstandkoming van de openingsbalans van onze stichting. Van de heer Tijssen ontving ik een schrijven m.b.t. de B.T.W. in Europa na 1992, waarvoor mijn dank. Tevens ontving ik een verzoek tot opgave van balansgegevens. Hoewel niet nadrukkelijk in de stichtingsakte vermeld heb ik begrepen dat het eerste boekjaar van de stichting loopt vanaf de oprichtingsdatum, t.w. 8-10-92, tot en met 31-12-93. Naar mijn idee is een belastingaangifte, mede gezien het feit dat er nauwelijks transacties hebben plaatsgevonden, niet noodzakelijk. Mocht dat wel het geval zijn, dan verneem ik dat graag van u. Met vriendelijke groet, Stichting Cervantes Benelux. Namens het bestuur, J.L. van der Heijden. Secretaris.

10 MEI 1995 AFREKENING NOTARIS TER ATTENTIE VAN BELASTINGADVISEUR R.M. TIJSSEN