J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Telefoon 080-447203 Fax 080-447203 TELEFAX Bestemd voor : Nauta Dutilh. Ter attentie van: de heer E.J. Arkenbout. Telefaxnummer: 020-6612827. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: 3011884. Afzender: J.L. van der Heijden. Telefaxnummer afzender: 080-447203. Telefoonnummer afzender: 080-447203. Datum: 4 augustus 1992. Aantal pagina's: 1. Geachte heer Arkenbout, Bijgaand mijn reactie op uw fax van gisteren.

1. Ter zake van de punten 1 en 2 sta ik positief tegenover het verlenen van een exclusieve merklicentie en het opmaken van een concept-overeenkomst terzake van de overdracht van de handelsnaam met dien verstande dat dat deze eindigt wanneer mijn binding, op welke wijze ook, met de stichting komt te vervallen.
2. Als handelsnaam voeg ik aan de statuten toe: "Instituut Cervantes". De handelsnaam "Cervantes" zal worden gebruikt t.b.v. talenreizen naar Spanje. Acht u het raadzaam overige handelsnamen, waaronder de Stichting Cervantes Benelux gaat opereren, bij het Benelux-merkenbureau te deponeren?

Volgens afspraak neem ik morgen telefonisch contact met u op. Donderdag a.s. ben ik op uw kantoor voor het gesprek met de heer Van Sint Truiden. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.