De Burgemeester van Nijmegen Mr Thom de Graaf Korte Nieuwstraat 6 6511 PP NIJMEGEN Datum: Zondag 20 juni 2010 Betreft: PAARS PLUS ULTRA Kenmerk: 20100617JHBVN Geachte heer De Graaf, In mijn brief van 17 JUNI 2010 aan de directie van KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN getiteld EEN NIEUWE REGERING OP HET BORDES VAN DE ENGELENBURG is een fout geslopen. De hierin vermelde datum zondag 17 juli 2010 dient uiteraard te luiden ZONDAG 18 JULI 2010. Mijn excuses voor deze inconveniëntie. Het huwelijk van gisteren tussen KROONPRINSES VICTORIA van ZWEDEN en de heer DANIËL WESTLING heb ik met belangstelling gevolgd. Het bracht mij in gedachten terug naar een bijzondere ontmoeting op 22 JULI 2000 na afloop van de NIJMEEGSE VIERDAAGSE en staat beschreven in mijn brief van die dag aan mijn voormalige studiecoördinator met de titel NACHT VAN NIJMEGEN. Met hartelijke groet,

DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 THOM DE GRAAF VERTREKT ALS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN