Freemont Group, 80 Sydney Street Folkestone, CT19 6HQ Kent UNITED KINGDOM Datum: 12 februari 2010 Ons kenmerk: 2010021202JHFreemont

Betreft: CONTACTGEGEVENS INSTITUTO CERVANTES LTD Geachte collega, Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 4 en 5 januari 2010 ontvangt u hierbij het door mij gedateerde en ondertekende COMPANY BALANCE SHEET per 31/12/2009 van company No. 3300636

Met vriendelijke groeten, J.L. VAN DER HEYDEN.