De heer Johan L.L. Agricola Kasteel Landgoed Engelenburg EERBEEKSEWEG 6 NL 6971 LB BRUMMEN Datum: Dinsdag 11 maart 2008 Betreft: A SPECIAL EVENT Kenmerk: 20080311JHKLE Geachte heer Agricola, Deze brief sluit aan op mijn bericht DE ENGELENBURG EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX d.d. 27 november 2006 met kenmerk 20061127JHKLE. Wederom heb ik het genoegen u hierbij ­ mede ten behoeve van uw medewerkers ­ de videobeelden te doen toekomen van mijn 60ste verjaardag op de Engelenburg. Ik beschouw deze gebeurtenis als een SPECIAL EVENT en een afronding van mijn ontwikkelingstaken inzake het INSTITUTO CERVANTES. Een brief terzake met de titel COMPANIES HOUSE en het HAAGS JURISTEN COLLEGE heb ik vandaag doen toekomen aan mijn collega LIESBETH HALBERTSMA in BUITENKAAG. Ik bereid mij thans voor op een nieuwe functie als AMBASSADEUR VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN in MADRID. Uit bijgaande videobeelden kunt u opmaken dat ik altijd al een ­ reizend ­ ambassadeur ben geweest. De tijd is thans aangebroken dat dat een vast domicilie wordt. Met vriendelijke groet en dank voor uw medewerking, J.L. VAN DER HEYDEN CC EH Om 22:47 ­ met DVD - verzonden.

29 SEPTEMBER 1997 TERUGBLIK OP 28 SEPTEMBER 1997 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN