Freemont Cyprus, P.O. Box 56229, 3305 LIMASSOL, CYPRUS. Datum: 27 februari 2008 Betreft: VOOR ALLE ZEKERHEID Ons kenmerk: 20080227JHHJC Waarde Collegae, Naar aanleiding van uw brief betreffende Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd van 28 januari 2008 ontvangt u hierbij het door mij gecontroleerde en ondertekende formulier 363a retour. Voor de goede orde deel ik u mede dat ik op 21 februari jongstleden eenzelfde exemplaar heb doen toekomen aan uw kantoor te 's-Gravenhage met onderstaand begeleidend schrijven met kenmerk 20080221JHHJC. FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR Na telefonisch overleg met een uwer medewerksters - inzake telefax- en emailverbindingen welke nog steeds niet goed functioneren in Torremolinos - en die mij heeft geadviseerd deze post naar DE RESIDENTIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN te sturen - ontvangt u hierbij naar aanleiding van uw brieven d.d. 16 januari 2008 en 4 februari 2008 de ingevulde en ondertekende formulieren Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd en Annual Accounts End of Financial Year, Instituto Cervantes Ltd. De verschuldigde jaarbijdrage ad EUR 395 (Invoice nr AF-0101.2008.18946) heb ik gisteren - na ontvangst van een herinnering per email - via mijn postbank.nl overgemaakt op rekening 68.45.500 van de Postbank in Den Haag. De oorspronkelijke factuur heb ik echter nooit ontvangen. Ik verzoek u deze alsnog op te sturen, zodat ik mijn boekhouding kloppend kan maken. U treft deze informatie ook aan op FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR Met vriendelijke groet. J.L. VAN DER HEYDEN.

7 MAART 2008 UW BERICHT VAN 7 MAART 2008 T.A.V. FREEMONT CYPRUS