Haags Juristen College, Landgoed Merlot, Leidsestraatweg 79A, 2594 BB 's-Gravenhage, Nederland. Datum: Donderdag 21 februari 2008 Betreft: FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR Kenmerk: 20080221JHHJC Waarde Collegae, Na telefonisch overleg met een uwer medewerksters - inzake telefax- en emailverbindingen welke nog steeds niet goed functioneren in Torremolinos - en die mij heeft geadviseerd deze post naar DE RESIDENTIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN te sturen - ontvangt u hierbij naar aanleiding van uw brieven d.d. 16 januari 2008 en 4 februari 2008 de ingevulde en ondertekende formulieren Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd en Annual Accounts End of Financial Year, Instituto Cervantes Ltd. De verschuldigde jaarbijdrage ad EUR 395 (Invoice nr AF-0101.2008.18946) heb ik gisteren - na ontvangst van een herinnering per email - via mijn postbank.nl overgemaakt op rekening 68.45.500 van de Postbank in Den Haag. De oorspronkelijke factuur heb ik echter nooit ontvangen. Ik verzoek u deze alsnog op te sturen, zodat ik mijn boekhouding kloppend kan maken. U treft deze informatie ook aan op http://www.cervantes.nu/VerzondenBrieven2/20080221JHHJC.html Met vriendelijke groet. J.L. VAN DER HEYDEN.

27 FEBRUARI 2008 VOOR ALLE ZEKERHEID TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS