De heer Peter-Vincent Schuld ZOERZEL BELGIË Datum: 20 september 2003 Betreft: AUTEURSRECHTEN Kenmerk: 20030920JHVPS. Nijmegen 20 september 2003, Geachte heer Schuld, Uw brief d.d. 16-09-2003 heb ik vandaag ontvangen. Dank voor Uw correcte wijze van handelen en het persoonlijk onderhoud. Mijn betalingsopdracht ad 500 euro heb ik vandaag naar de postbank verzonden. Dank voor uw bereidheid mij bij te staan bij de verdediging van auteursrechtelijke zaken. Ik beschik immers ook over auteursrechten van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. Op mijn handelsmerk Instituto Cervantes is al vanaf 1 april 1997 inbreuk gemaakt. Wellicht kunnen wij elkaar op dat gebied blijvend van dienst zijn. Na mijn terugkeer in Spanje op 30 september a.s. zal ik via het internet weer contact met u opnemen. Met vriendelijke groet,

14 OKTOBER 2003 RECHTEN TER ATTENTIE VAN PETER VINCENT SCHULD

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN