VNO/NCW De heer J.J.H. Koning Secretaris arbeidsomstandigheden Bezuidenhoutseweg 12 Postbus 93002 2509 AA 's-GRAVENHAGE Datum: 3 februari 1999 Betreft: CEOE Kenmerk: ICNBLEW/VNONCW990203 Geachte heer Koning, Wij hebben elkaar gesproken op de nieuwjaarsreceptie van de Baak in Noordwijk op 15 januari jongstleden. Zoals ik u heb verteld verhuis ik naar Spanje teneinde daar de contacten op te bouwen met de Spaanse werkgeversorganisatie Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Ik heb u vorige week nog getracht telefonisch te bereiken na mijn terugkeer uit Spanje. Gaarne verzoek ik u mij informatie omtrent de contactpersonen in de omgeving naar dit adres op te sturen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Hoogachtend, John L. Van der Heyden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN